MENY

Hvorfor velge matematikk og fysikk? Fordi det gir deg en fleksibel verktøykasse!

Sam Subbey har en doktorgrad i matematikk. Han anbefaler flere å søke seg til rene realfag for å få en fleksibel verktøykasse som arbeidslivet etterspør.

Hei! Hvem er du? 
Hei, jeg heter Sam Subbey!

Og hva jobber du med?
Jeg er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Der jobber jeg med matematisk modellering. Det vil si at jeg utvikler modeller for å forstå de grunnleggende faktorene som styrer variasjoner i fiskebestander. Ellers jobber jeg også med modeller som estimerer nåværende og fremtidige størrelser på fiskebestander, på grunnlag av innsamlede data. 

Hvilken bakgrunn har du? 
Jeg har studert teknisk realfag (med hovedoppgave i fysikk) ved UiS, og tatt doktorgraden i numerisk matematikk (løsning av en integralligning) ved UiB.

Hva syns du om å studere realfag? 
Basert på min egen erfaring, mener jeg at en realfagsutdanning, i motsetning til mange andre studier, gir deg den nødvendige verktøykassen du trenger til å lykkes i arbeidslivet. Kassen gir deg fleksibilitet både i valg av jobb, og i oppgavene du kan tilordnes. Denne fleksibiliteten har jeg selv opplevd i mange sammenhenger som, for eksempel, det med å bytte jobb eller arbeidsoppgaver. Innenfor oljebransjen har jeg jobbet som reservoaringeniør, software-ingeniør, og forsker i reservoarsimulering. Innimellom har jeg valgt å forske i utlandet (Heriot-Watt University i Skottland, og Cornell University, USA). I min nåværende stilling veileder jeg stipendiater og løser matematiske problemstillinger tilknyttet havforskning. Men jeg brukes til mye mer enn det. Jeg driver også med dataanalyse og andre kjerneoppgaver ved Havforskningsinstituttet.  

Så man må ikke være ingeniør for å jobbe ute i næringslivet? 
Nei, ikke i det hele tatt. Dagens problemstillinger, både i forskning og næringslivet, er sammensatte. For mine problemstillinger er det best å ansette en med bakgrunn i fysikk og matematikk som lett kan læres opp og kan brukes til forskjellige arbeidsoppgaver. Mange bedrifter har innsett dette, og søker aktivt etter folk med realfaglig bakgrunn. I det siste, har vi opplevd at det er altfor få kvalifiserte søkere til våre ledige stillinger som krever kvantitativ bakgrunn. Husk at med matematikk og fysikk, kan du søke etter ingeniørjobber men ikke omvendt. 

Men finnes det mange spennende jobber for de som har studert matematikk og fysikk?
Ikke bare spennende jobber, men med bakgrunn i fysikk og matematikk har du også muligheten til å påvirke dine arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføres slik at de blir spennende. Selv om det sjefen som definerer oppgaven, så er du som vet hva som ligger i verktøykassen. Derfor blir du tatt med i råd om valg av verktøy! 

Sam Subbey foran en pc-skjerm