MENY

Innovasjonspris til bitYoga

SR-banks innovasjonspris 2018 tildeles bitYoga ved førsteamanuensis Antorweep Chakravorty ved UiS. bitYoga har utviklet en teknologi som gir brukerne kontroll over egne data.

bitYoga ved Antorweep Chakravorty mottok Innovasjonsprisen for 2018. Prisen ble delt ut av konserndirektør Tor-Christian Haugland i SR-bank. bitYoga ved Antorweep Chakravorty mottok Innovasjonsprisen for 2018. Prisen ble delt ut av konserndirektør Tor-Christian Haugland i SR-bank. (Foto: UiS/Mari Løvås)

– Teknologien kan ha stor betydning for å løse noen av de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor og kan komme til å spille en sentral rolle i hverdagen til folk flest, sa konserndirektør Thor-Christian Haugland i SR-bank da han delte ut prisen.

Prisvinneren har, sammen med UiS-professor Chunming Rong, stiftet selskapet bitYoga hvor teknologien utvikles videre og hvor han er daglig leder. Selskapet har også skaffet europeiske forsknings- og utviklingsmidler, som er et bevis på at internasjonale evalueringsinstanser har stor tro på teknologien som utvikles.

Skal sikre egen data

Forskningen og teknologiutviklingen skal løse en av de mest kritiske datarisiko vi som databrukere tvinges til å ta hver eneste dag når vi utveksler informasjon via sosiale medier.     

– Vårt arbeid handler om å balansere fordelene ved dataøkonomien med kontrollen over egne data. Hvordan vi kan sikre at det er vi som bestemmer hvordan og når våre data brukes eller deles. Vi ønsker å legge til rette for at folk blir mer bevisst sin egen tilstedeværelse på nett og verdien av egne data, sa Antorweep Chakravorty.

Ved bruk av blockchain, big-data og kunstig intelligens snur bitYoga datastrømmen; fra lagring på servere til å lagres og kontrolleres av dem som produserer innholdet.

Les også: bitYoga vil gjøre bompenge-innkrevingen mer rettferdig (ekstern lenke)

Ærespris

Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin pris for nyskaping, innovasjon og kommersialisering er den ellevte i rekken. Det var nominert flere sterke kandidater til årets pris.

Innovasjonsprisen skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultater. Prisen er en ærespris til ansatte ved UiS og NORCE Stavanger som i løpet av 2018 har utmerket seg spesielt i forhold til dette.

Prisen består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Tekst: Benedicte Pentz