MENY

INTPART-midler til forskning på energiinformatikk og sikre IKT-systemer

To prosjekter får INTPART-midler: Hein Meling og Chunming Rong, begge ved Institutt for data- og elektroteknologi, har blitt tildelt midler til å bygge pålitelige IKT-systemer og å øke kompetansen innenfor energiinformatikk.

Professor Hein Meling (til venstre) og professor Chunming Rong får begge INTPART-midler til hvert sitt prosjekt. Professor Hein Meling (til venstre) og professor Chunming Rong får begge INTPART-midler til hver sitt prosjekt.

Midlene tildeles for perioden 2019-2020. Begge prosjektene hører til Institutt for data- og elektroteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Sikre distribuerte systemer

Prosjektet Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems retter seg mot viktige forskningsutfordringer rundt påliteligheten av IKT-infrastrukturer og -systemer. Sikkerhet er en viktig egenskap som gjør at systemer og nettverk kan bevare konfidensialiteten, integritet og tilgang til informasjon i situasjoner som involverer ondsinnede angrep. Ved å samarbeide med partnere som har en unik kompetanse innenfor sosio-tekniske systemer vil man kunne jobbe med å forebygge menneskelige feil, overdreven belastning og feil i implementering og design på en mer helhetlig måte.

– Slik det er nå står mangelen på kunnskap om hvordan man bygger sikre og pålitelige IKT-systemer i sterk kontrast til betydningen av slike systemer i dagens samfunn, sier professor Hein Meling.      

– Avhengighet, inkludert sikkerheten, til IKT-infrastrukturer og systemer, er viktig for en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt. Vi hører rapporter om IKT-sikkerhetsbrudd og feil av vitale funksjoner som vannforsyning, strømforsyning, helsetjenester, kryptovalutaer, banktjenester, kommunikasjonstjenester og transporttjenester på en daglig basis, sier han. 

Meling forklarer videre at bedrifter og nasjonalstatene nå står overfor en trussel om store angrep utført via Internett. 

– Slike angrep er realistiske og teknisk gjennomførbare, og det er bare et spørsmål om angriperens motivasjon til å iverksette slike angrep, sier han. 

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere, blant annet: Cornell og University of Maryland, University of California, Irvine, Berkeley Lab, McGill, Canada og Universidade Federal da Bahia, Brasil.

            

Energiinformatikk for en grønnere fremtid

– Jeg er veldig fornøyd med tildelingen. Dette danner grunnlaget for godt samarbeid, og styrker muligheten for å søke om senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i fremtiden, sier professor Chunming Rong.

– Energiinformatikk er nytt, og det er viktig å bygge en god kompetanse. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere overgangen til et bærekraftig, lavt CO2-utslippssamfunn, sier han. 

Rong viser til at energisektoren står overfor to hovedutfordringer: 

Den må kunne bruke toppmoderne IKT og det er en mangel på personer med høy kompetanse innenfor både energi og IKT. Dette er utfordringer han vil jobbe med i prosjektet Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics.       

Energiinformatikk (EI) er et felt i fremvekst, som omhandler digitalisering av hele verdikjeden i energisektoren. EI er opptatt av hvordan man kan utnytte toppmoderne IKT for å oppnå bærekraftig energibruk. Dette gjøres ved å utvikle systemer som styrer energi mer bærekraftig, kombinert med mer grønn databehandling i form av bærekraftige datasystemer. 

 

Panorama-strategi

INTPART er et program som blir drevet av Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Dette er et av hovedtiltakene under regjeringens Panorama-strategi. Hensikten med programmet er å styrke det faglige samarbeidet med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

 

100 millioner kroner deles ut til 25 prosjekter. Det var 75 søknader til utlysningen.

 

Tekst: Mari Løvås
Foto: Ståle Freyer og Asbjørn Jensen