MENY

Jakter skadelige oksygenforbindelser med programmerte proteiner

Metabolismen sikrer at kroppen vår blir tilført energi og livsviktige stoffer. Oksygen spiller en sentral rolle i denne kompliserte prosessen, men kan under bestemte forhold også være en kilde til skadelige stoffer, såkalte reaktive oksygen species (ROS).

Altynai Adilbayeva ved Centre for Organelle Research ved Universitetet i Stavanger har i sitt doktorgradsarbeidet studert hvordan slike reaktive oksygenforbindelser kan påvises i den enkelte cellen og hvilken effekt de kan ha på cellenes metabolisme.

Studier av reaktive oksygenmolekyler har hovedsakelig vært begrenset til eksperimenter hvor man må gjøre inngrep/ødelegge cellen. Ved å sette inn i cellen koden for proteiner som forandrer egenskaper av cellenes oksidative miljø kombinert med avansert mikroskopi kan forandringer av ROS nå gjøres i intakte celler.

Eksempler på reaktive oksygen species (gjerne forkortet som ROS) er f. eks. hydrogenperoksid H2O2, superoxid O2- , OH radikalet, eller en spesiell reaktiv form av O2 som kalles singlet oksygen.

Den viktige homeostasen

Celler og organismer har egenskapen at de holder et praktisk kontant indre miljø som forsvares aktivt mot indre eller ytre forstyrrelser, bl.a. ved å holde reaktive oksygen species i en balanse. Denne egenskapen å holde en balanse i kroppen for ulike type stoffer ble av den berømte amerikanske fysiologen Walter Cannon definert som «homeostase». I en rekke sykdommer ser det ut til at homeostasen ikke lenger kan opprettholdes eller er forstyrret.

Mange miljømessige faktorer (tungmetaller og andre ting) spiller trolig en rolle i forstyrrelsen av homeostasen og som medfører overproduksjon av ROS.  Sykdommer forbundet med dette bryter ofte ut sent i livet.  Altynai Adilbayeva har i sin avhandling utviklet et verktøy som gjør det mulig å studere denne ROS homeostasen i intakte celler.

Tittelen på avhandlingen er “Reactive Oxygen species signaling pathways in mammals and plants”.

Altynai Adilbayeva tilhører Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Forskningsarbeidet er gjennomført ved CORE, Centre for Organelle Research, et konsortium tilhørende Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus og IRIS (International Research Institute of Stavanger).

Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært Prof. Peter Ruoff ved Centre for Organelle Research  og Dr. Benny Björkblom ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Helse Stavanger.