MENY

– Jeg elsker forskning

Dan Sui har blitt tildelt opprykk til professor i bore- og brønnteknikk. Det som motiverer henne er å lære av andre og å dele av sin egen kunnskap.

Professor Dan Sui

– Jeg elsker forskning.  Det er drømmejobben min å jobbe i akademia, sier den ferske professoren. 

Dan Sui ble tildelt opprykk til professor i bore- og brønnteknikk fra 15.11.2017. Det ble bestemt i styrets ansettelsesutvalg 31.5.2018.

– Jeg kan lære så mye av kolleger og studentene her, samtidig kan jeg dele av min kompetanse og kunnskap. Det er dette som driver meg, fortsetter Sui. 

Hun syns det er en stor ære å bli tildelt professortittelen, selv om hun ikke merker så stor forskjell fra tidligere – ennå. 

– Jeg håper dette betyr at jeg kan påvirke mer og ha større innflytelse, sier hun. 

 

Kvinner til topps

Sui har vært en del av Kvinner til topps-programmet, og fått god støtte derfra. 

– Jeg har fått hjelp til å skrive søknader og de var veldig hjelpsomme hvis jeg lurte på noe, sier hun. 

 

Professor Sui tok doktorgraden sin ved National University of Singapore, med spesialisering i ikke-lineær styringssystemdesign. Hun har vært ansatt som førsteamanuensis ved UiS siden 2013. Før hun begynte på UiS jobbet hun hos SINTEF med boring- og brønnforskning og -utvikling i Stavanger.

Sui har mer enn 10 års faglig erfaring innen styringssystemdesign, kombinert med mange års arbeidserfaring innenfor petroleumsteknologi. Forskingen hennes fokuserer blant annet på boreautomatisering, digitalisert boring, boringsoptimalisering, data-styrt boring, modellering og simulering, styringssystemdesign, avansert boringsteknologi, deteksjon av boringshendelser, avanserte dataoverføringsteknikker og geotermisk boring.

 

Studentprosjekt

Sui er veldig engasjert i undervisning og studentkontakt, og fra 2016 har hun ledet Drillbotics-prosjektet, som er en internasjonal konkurranse mellom universiteter organisert av Drilling Systems Automation Technical Section (SPE). 

– Målet er å inspirere studenter innenfor digital og automatisert boring, og opprette eller tilpasse nye boreteknologier, sier hun.  

I 2017 fikk UiS sitt studentteam tredjeplass i konkurransen, hvor totalt 14 internasjonale universitetsgrupper deltok. I år er flere studenter fra flere avdelinger involvert i Drillbotics-prosjektet. Sui er også involvert i utvikling av en nettbasert downhole simulatorklient (Openlab Drilling Program) og hun introduserte simulatoren til MSc og PhD kurs ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi for å styrke det digitale læringsmiljøet. 

 

Tekst og foto: Mari Løvås