MENY

Klar for tre nye år

25. april kom beskjeden Det Nasjonale IOR-senteret har ventet på. Forskningsrådet viderefører støtten til senteret i tre nye år.

Senterleder Merete Vadla Madland kan juble for tre nye år med støtte fra Forskningsrådet. Senterleder Merete Vadla Madland kan juble for tre nye år med støtte fra Forskningsrådet. Foto: Marius Vervik

Rett før avslutningen av konferansen IOR NORWAY 2018 offentliggjorde Forskningsrådet at Det Nasjonale IOR-senteret får viderført støtten i tre nye år. Avgjørelsen ble tatt i et styremøte for Divisjon for energi, ressurser og miljø.

Sist høst ble senteret som forsker fram løsninger for økt og forbedret oljeutvinning evaluert. Et ekspertpanel besøkte senteret, gjennomgikk mengder av dokumenter og intervjuet både ledelsen og studentene. Konklusjonene ble samlet i en evalueringsrapport. Denne rapporten dannet grunnlaget for å avgjøre om finansieringen fra Forskningsrådet skulle videreføres i ytterligere tre år. Evalueringsrapporten konkluderte med at IOR-senteret er et sterkt og veldrevet senter.

Mye ros – og noen tips med på veien

Det var prodekan for forskning, Helge Bøvik Larsen, ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet som kom med gladnyheten om fortsatt støtte.

– Rapporten hevder at «senteret kan sies å være i førersetet for IOR-forskning internasjonalt», sa Bøvik Larsen fra talerstolen.

Evalueringsrapporten ga også råd på områder som kunne forbedres – miljøaspektet var ett av dem. Senteret har nå besvart dette ved å inkludere miljøeksperter fra Universitetet i Stavanger og IRIS i prosjektene. De siste månedene har de også arrangert flere seminarer med bransjepartnerne, blant annet for å få miljørisikovurdering inn i planene for de siste tre årene.

Fin avslutning på konferansen

Senterleder Merete Vadla Madland kunne ikke fått en bedre avrunding på IOR NORWAY 2018.

– Vi er klare for de siste tre årene. Ved hjelp av støtten fra Forskningsrådet kan vi fortsette å levere fremragende IOR-forskning her ved Universitetet i Stavanger ut 2021, sier Madland.

Tekst: Kjersti Riiber