MENY

Lyse bidrar til to nye data-professorer ved UiS

Universitetet i Stavanger får 5 millioner kroner i bidrag fra Lyse AS. Pengene skal gå til IKT-forskning for bærekraftig omstilling og vekst i Stavanger-regionen.

Instituttleder Tom Ryen (IDE) og Eirik Gundegjerde i Lyse AS. Eirik Gundegjerde i Lyse AS og instituttleder ved IDE Tom Ryen ser fram til samarbeid om forskning og utdanning.

Avtalen går over tre år og innebærer at UiS ansetter en professor og en professor II ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE).

De to professorene skal forske på analyse av store datasett, skyløsninger, maskinlæring, smarte byer og energiinformatikk. I tillegg skal de undervise på masterstudiene i Data Science og Computer Science ved UiS.

– Denne støtten fra Lyse betyr enormt mye for vår satsing på temaet smarte byer og fornybar energi, sier instituttleder Tom Ryen.

Nytt studium

– Vi har allerede begynt ansettelsesprosessen for professoratene og regner med å ha folk på plass på nyåret i 2018. De vil gå rett inn i pågående forskningsprosjekter som senteret vårt, CIPSI, allerede er i gang med. I tillegg vil de støtte undervisningen i det nye masterstudiet i Data Science, som vi vil starte opp i 2018.

IKT-delen av «Smarte byer»-begrepet vil bli tema for de nye professorene. For å kunne spare energi på smarte løsninger, er IKT-infrastrukturen selve ryggmargen.

Fornybar energi

Det er viktig å kunne håndtere den store datamengden på en korrekt og sikker måte.

– Derfor trenger vi mer kunnskap og kompetanse. I samarbeid med nettverket for miljøvennlig energi vil dette bety et solid løft for Universitetet i Stavanger sin satsing på fornybar energi, sier Ryen.

Relevant for næringslivet

Eirik Gundegjerde i Lyse er ansvarlig for selskapets relasjon til UiS.

– For Lyse er det viktig å kunne bidra til å øke kompetansen innenfor IKT-området ved UiS. Denne kunnskapen er svært relevant for de behovene næringslivet vil ha i framtiden. Ikke minst er det viktig for oss å kunne bidra til ny kunnskapsbasert verdiskapning i regionen, sier Gundegjerde. 

Stor avtale

Avtalen som nå er inngått, legger ingen føringer for hvordan UiS skal utføre det vitenskapelige arbeidet eller publisere resultatene av arbeidet. Den inngår også i en større samarbeidsavtale, verdt 30 millioner kroner, som ble undertegnet i januar 2015.

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie