MENY

– Må gi fornybar teknologi bedre vekstvilkår

– Å forsyne verden med ren energi er ikke et teknologisk problem, men et økonomisk og politisk problem, sa førsteamanuensis Siri Kalvig ved UiS da hun deltok på Næringsforeningens møte om fornybar energi i Stavanger i går.

Siri Kalvig TRO PÅ TESLA: Framtiden er elektrisk og Stavanger er mulighetenes by når det gjelder elektrisitet og fornybarsatsning, mener Siri Kalvig. I Næringsforeningen 3. mars påpekte hun at politikerne må tenke like visjonært som Tesla gjorde for over hundre år siden for å få fornybarindustrien til å rulle.

Det handler ikke om forskerne, ingeniørene, innovatørene og gründerne alene. Vekstvilkårene er alfa og omega for at fornybar teknologi skal vokse fram, og det største hinderet for vekst er økonomi og politikk. Det var appell da hun snakket om de grønne forretningsmulighetene som fins i Stavanger for et fullsatt seminarrom i Næringsforeningen.

– Vi har et økonomisk problem og vi har et politisk problem når det gjelder å utvikle fornybar teknologi. Politikerne kan legge premissene for hva som er lønnsomt og ikke. Sammen må vi lage en visjon og tørre å stake ut en retning, sa Kalvig.

Som leder for Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UiS jobber hun for å skape gode muligheter for forskning, nyskaping og teknologiutvikling som kan føre til grønn vekst i regionen.

Smertefull brytningstid – nye muligheter
Kalvig trakk innledningsvis fram den visjonære oppfinneren Tesla som vi i dag kan takke for at vi nå går fra den fossile tidsalder og inn i den elektriske tidsalder. Tesla var den som fant opp elektromotorer, blant mange andre oppfinnelser. Han mente også at framtiden var elektrisk og han drømte om gratis energi til alle og trådløs kommunikasjon.

– Ja, det er en brytningstid – og den kan være smertefull for vår region. Fornybar energi er, i motsetning til olje og gas, produksjon av elektrisitet. Men også på dette området har vi mange muligheter i Rogaland. Vi har store vannkraftressurser og et stort potensiale for vindkraft, forklarte førsteamanuensisen som snakket videre om kompetansen denne regionen har på maritime operasjoner.

– Ved UiS er det utviklet verdens første flytende vertikalaksede vindmølle. Offshorekompetansen ved UiS og offshoreteknologien som industrien vår har, vil komme til nytte når store vindparker i havet skal utvikles og bygges.

Smarte Lyse
Kalvig trakk også fram Lyse som et fortrinn for regionen og UiS sitt forskningsmiljø innen big data med professor Chunming Rong i spissen.

– Vi har smart hus- og smart-city-satsing gjennom Triangulum og vi har et veldig smart energiselskap i Lyse, som kanskje har kommet lengst i verden i å tenke desentraliserte energibaner. De har lyktes med fiberstrategien sin. Med Lyse på laget kan vi i denne regionen tenke stort, ja byen vår kan være et laboratorium i stor skala og utvikle ny teknologi, sa Siri som skyndte seg å legge til at byen faktisk ER et slikt laboratorium i dag ved sin deltakelse i Triangulum.

Les også: Stavanger blir fyrtårn for Europas smarte byer

Kalvig la også til: 


– Forskningen UiS nå gjør innen energiinformatikk er helt essensielt i en verden der energiproduksjon blir mer desentralisert og nå som energien kan deles og posisjoneres ut til de som trenger det.

Trenger et hjemmemarked for fornybar
– Ute i verden satses det .Vi trenger sårt et hjemmemarked for å kunne produsere fornybar energi og for å få til en blomstrende næring.

– Man tenker kanskje at det er en dyr infrastruktur og vi tør ikke helt. Vi sitter og venter. Så langt har vi ikke vært nødt til å gå i bresjen. Vi har vannkraft og oljen har gitt oss penger. Norge har ikke trengt å tørre, var Kalvigs analyse. 

– Vi må lage oss noen visjoner og sette oss noen mål, oppfordret Kalvig og viste til et eksempel hvor produksjon og bruk av olje og diesel ble sammenlignet med produksjon og bruk av vindenergi og elektrisitet. Det koster som ventet mest å produsere energi ved vindenergi, men når energien skal forvandles til elektrisitet «vinner» vindmøllene. Målt i antall kilometer man kunne kjøre for det som ble produsert, vant altså elbilen framfor dieselbilen. 

Fornybarfondet til Stavanger
På møtet satt også Rogalandsbenken – stortingspolitikerne fra regionen. Ettersom Stortinget har vedtatt å opprette Fornybar AS med tjue milliarder kroner i risikokapital er nå Rogalandsbenken klare til å kjempe for at fondet skal legges til Stavanger. Ifølge førsteamanuensisen er det noe av det mest fornuftige Norge kan gjøre.

– Norge er kjent for å være et foregangsland når det gjelder miljø, men vi er også en oljenasjon og storleverandør av CO2-utslipp. Det irriterer mange der ute i verden. Stavanger er den delen av Norge som er mest kjent for olje. Ved å legge Fornybarfondet til Stavanger flagger Norge at miljø og fornybar energi blir tatt på alvor.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad