MENY

Martin Gulbrandsen blir professor i matematikk

Martin Gulbrandsen er tildelt opprykk til professor i matematikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Foto av Martin Gulbrandsen Martin Gulbrandsen blir professor

Gulbrandsen arbeider med teoretisk matematikk, eller "ren" matematikk, som ikke dreier seg om å regne ut ting, men å studere løsninger av systemer av ligninger geometrisk.

- For meg ligger matematikken nær kunst og litteratur. Jeg fascineres av resonnementene, strukturen og estetikken. Derfor blir matematikk for meg en en kulturell aktivitet, sier han.

Da Gulbrandsen i 2014 ble tildelt sju millioner kroner av Norsk Forskningsråd i det såkalte Fellesløftet, sa han til Aftenbladet at dette var en anerkjennelse av det unike forskningsmiljøet på instituttet.

Gulbrandsen underviser studenter ved fakultetet på alle nivå i matematikk. Før han kom til UiS var han fire år ved Høgskolen i Haugesund og har i tillegg arbeidet ved Universitetet i Stockholm og i Bonn.

Se Gulbrandsens ansattprofil på våre nettsider

Foto: Martin Gulbrandsen

Martin Gulbrandsen