MENY

Mekanismer i CO2-skumforskyvning

Mohan Sharma forsvarte sin doktorgrad i petroleumsteknologi ved UiS torsdag 25 april. Han har forsket på hvordan man kan gjenopprette restolje etter en flømming med bruk av skum.

Tittelen på Sharmas doktorgrad er CO2 Mobility Control with Foam for Enhanced Oil Recovery and Associated Storage. Multi-Scale Approach for Field Application. Avhandlingen undersøker mekanismene som er involvert i CO2-skumforskyvning, både i små og store skalaer, for en feltpilot i et karbonatreservoar.

Sharmas resultater ble funnet ved å gjøre eksperimenter i laboratorium, og ved numerisk modellering ved hjelp av passende verktøy og datainnsamling i felt.

Feltpilot

En betydelig mengde restolje er igjen etter vannflømming, som kan gjenvinnes ved bruk av CO2 for Enhanced Oil Recovery (EOR).

Forskningen tar sikte på å fremme teknologien for å bruke skum som mobilitetsstyringsmiddel i denne typen EOR ved å utføre en feltpilot, med fokus på integrert reservoarmodellering for å bistå teknologioverføring til andre felt.

Forskningsråd-prosjekt

Sharmas forskning ble finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet «CO2 lagring fra laboratorium til on-shore field piloter ved bruk av CO2-skum for mobilitetskontroll i CCUS» hos UiB; Det nasjonale IOR-senteret ved UiS; og stipend for forskerutveksling på TU Delft.

Om doktoranden

Mohan Sharma er 34 år og bosatt i Stavanger. Han forsvarte sin doktorgrad i petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet torsdag 25 april. 

Mohan Sharma

Mohan Sharma