MENY

NYHET: Applied Data Science / Anvendt datavitenskap

Institutt for data- og elektroteknologi vil fra høsten 2019 tilby et 2-årig masterprogram i anvendt datavitenskap. Det nye studieprogrammet skaper en mulighet for studenter med en annen ingeniørbakgrunn enn data å spesialisere seg innenfor digitalisering og dataanalyse.

Illustrasjonsbilde: studenter foran en PC

Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for i nesten alle disipliner, sektorer og næringer.

I masterprogrammet Applied Data Science vil du lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store datasett fra ulike kilder. Kandidater fra dette studieprogrammet vil være svært ettertraktede i framtidens arbeidsmarked, hvor de kan bidra til utvikling av smarte løsninger og digitalisering, som for eksempel i smarte byer og smart energi.

Det nye studieprogrammet kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Det nye studieprogrammet skaper en mulighet for studenter med en annen ingeniørbakgrunn enn data å spesialisere seg innenfor digitalisering og dataanalyse. Programmet vil blant annet tilby fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk. Masterstudiet har en praktisk profil, der du etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. UiS har et sterkt forskningsmiljø innenfor analyse av store datasett, skyløsninger og maskinlæring. 

Undervisningen foregår på engelsk.

Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon kommer i løpet av høsten.

Les mer om våre studietilbud

(Med forbehold om at UiS-styret godkjenner og vedtar opprettelsen av dette 18. oktober 2018.)