MENY

Opprykk til professor

Nestor Cardozo er tildelt opprykk til professor i geologi.

Han har sin doktorgrad i geologi fra Cornell University i 2003. Før han begynte som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger i 2008, jobbet han ved CIPR - Center for Integrated Petroleum Research i Bergen.

Nestor Cardozo er strukturgeolog, og underviser bachelor- og masterstudenter i strukturgeologi og hvordan det kan benyttes i petroleumsgeologi.

Hans hovedinteresser innen forskning er på forkastninger og deformasjon, inkludert seismisk bildebehandling og tolkning, samt strukturell modellering av disse strukturene. Dette er ikke bare et viktig tema for petroleum, men også for hvilke som helst felt, som for eksempel hydrogeologi, geotermiske ressurser, og lagring av CO2 i undergrunnen. Cardozo er også involvert i forskningsprosjekt med salttektonikk, og effekten av vulkanske ganger i sedimentbassenger.

Han har vært medforfatter til 25 artikler og boken «Structural Geology Algorithms» (Allmendinger , Cardozo og Fisher, 2012, Cambridge University Press).

Han er i tillegg en ivrig programmerer og har utviklet flere bredt brukte dataprogram for bassengmodellering og strukturgeologi, som er tilgjengelig via nettsiden hans og App Store.

Nestor Fernando Cardozo Diaz er i dag ansatt ved .

Nestor Cardozo

Nestor Cardozo