MENY

Populært oppstartseminar for miljøvennlig energi

Rundt 50 forskere fra UiS og IRIS møtte til oppstartseminaret som Forskningsnettverket for miljøvennlig energi arrangerte 31. mars. Mange fagmiljø var representert.

  • Forskningsnettverket for miljøvennlig energi
    Siri Kalvig har fått med seg fem temaansvarlige i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Fra venstre: Mohsen Assadi (energieffektivisering), Ying Guo (karbonfangst, -bruk og -lagring), Oluf Langehelle (omstilling i regionen), Siri Kalvig (leder for forskningsnettverket) og Chunming Rong (smarte byer). Bjørn Hjertager (fornybar teknologi) var ikke til stede da bildet ble tatt.
  • Siri Kalvig og Bjarte Dybvik
    Siri Kalvig er glad for støtten nettverket har fått. En stor del av finansieringen av nettverket kommer fra Universitetsfondet som har bevilget 3 millioner kroner. – UiS har et godt energifaglig miljø som vi mener er sentralt for framtiden. Derfor støtter vi dette nettverket, sier Bjarte Dybvik, daglig leder i Universitetsfondet.

– Dette lover godt for flerfaglig samarbeid på tvers av instituttene – og mellom UiS og IRIS, sa Siri Kalvig, leder av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Hun hadde invitert forskere som kunne tenke seg å bidra faglig i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi og var begeistret for oppmøtet. Alle fakultetene, samt Arkeologisk museum, og hele ni institutter var representert på møtet som talte opp mot 60 deltakere, rundt 50 av dem forskere.  

Rektor Marit Boyesen fikk æren av å ønske velkommen. 

– Vi er nødt til å styrke forskning og utvikling som fører oss mot et mer bærekraftig samfunn. Jeg håper dette forskningsnettverket kan bidra til å skape engasjement og entusiasme for å jobbe tverrfaglig og tett. Tett på hverandre, og tett på samfunnet, sa Boyesen da hun sparket det interne oppstartsmøtet i gang.

Etter egen presentasjon om blant annet den dramatiske økningen av CO2 i atmosfæren de siste tiårene, presenterte hun de fem temaansvarlige, som etter tur holdt presentasjoner om forskningen som i dag foregår på UiS og IRIS.

Mohsen Assadi presenterte temaet «energieffektivisering», «fornybar teknologi», Oluf Langhelle presenterte «omstilling i regionen» og Chunming Rong «smarte byer». Ying Guo fra IRIS presenterte forskningsområdet «karbonfangst, -bruk og -lagring».

Et felles møtested

Et viktig formål med nettverket er å skape et felles møtested for UiS- og IRIS-forskere for å tenke og diskutere på tvers.

– Etter å ha jobbet flere år med fornybar energi har jeg mer og mer forstått at en grønn omstilling ikke er et teknologisk problem, men et økonomisk og politisk problem. Forskning på energifeltet trenger derfor tverrfaglige perspektiver og det er helt nødvendig å trekke økonomer og samfunnsvitere med inn for å finne fram til gode og bærekraftige løsninger og god politikkutforming, sa Kalvig.

Oluf Langhelle deltok på møtet og påpekte at nettverket kan bidra til at deltakerne får vite hva de andre holder på med.

– Vi er kanskje flinkere til å samarbeide eksternt enn internt med hverandre? Det kan dette nettverket bøte på, sa Langhelle som er ansvarlig for forskningstemaet «omstilling i regionen». Han ser fram til å skape synergier, ikke minst mellom samfunnsviterne på UiS og samfunnsviterne på IRIS.

Langhelle la også vekt på at det å ha ulike syn og dyrke fram gode diskusjoner må være en del av nettverkets klima.

Nettverkets oppgaver

Kalvig la også fram forslag til oppgaver og aktiviteter som nettverket skal ha. Siden februar har Kalvig holdt flere foredrag om forskningsnettverket og det grønne skiftet på forskjellige arenaer og i ulike fora.

– Det har vært stor ekstern interesse for opprettelsen av nettverket. Jeg har fått mange henvendelser om samarbeid og foredrag etter at jeg tiltrådte i stillingen. Det har vært umulig å stille opp på alle foredragshenvendelsene, men jeg har valgt ut de viktigste. Å synliggjøre våre fagmiljø regional og nasjonalt er en viktig oppgave for meg. 

– En annen viktig oppgave er å lage et godt møtested for å tenke og diskutere på tvers internt her på UiS og IRIS, sa Siri Kalvig.

Kalvig ønsker også å inviterer eksterne foredragsholdere til arrangement som er åpne for alle. Dette for å skape engasjement internt og blest eksternt.

Vil styrke regionen

En stor del av finansieringen av nettverket kommer fra Universitetsfondet som har bevilget 3 millioner kroner. UiS matcher beløpet. Disse 6 millionene sikrer drift i tre år framover.

– Arbeidet i dette nettverket vil styrke regionen strategisk, både internt på UiS og utover i regionen. UiS har et godt energifaglig miljø som vi mener er sentralt for framtiden. Vi tror dette vil bygge en pilar som gir oss et framtidsfundament. Derfor støtter vi dette nettverket, sa Bjarte Dybvik, daglig leder i Universitetsfondet. 

I tillegg har teknisk-naturvitenskapelige fakultet og samfunnsvitenskapelige fakultet øremerket til sammen 4 stipendiatstillinger til satsingen.

Styringsgruppe

En styringsgruppe er etablert. Følgende deltakere fra UiS: Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Einar Marnburg, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Troels Jacobsen, innovasjons- og forskningsdirektør. I tillegg deltar Kristin Flornes ved IRIS Energi, Frode Berge ved Næringslivsforeningen og Marte Riiber de Picciotto ved DNV GL.

TEKST OG FOTO: Karen Anne Okstad