MENY

Produksjonsanlegg må vedlikeholdes også i dårlige tider

Framveksten av Asset Integrity Management (AIM) i petroleumsindustrien er resultatet av et voksende behov for en tryggere og mer bærekraftig arbeidsplass med hensyn til helse, miljø, sikkerhet, verdiskaping og redusert risiko, men arbeidet lykkes ikke alltid.

Bilde Produksjonsanlegg og utstyr må tas vare på selv i krevende tider (Foto: iStock Produksjonsanlegg og utstyr må tas vare på selv i krevende tider (Foto: iStock)

Dette sier stipendiat Mayang Kusumawardhani ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Hun skriver i sin doktorgrad at petroleumsindustriens økte fokus på AIM skyldes et voksende behov for en tryggere og mer bærekraftig arbeidsplass med hensyn til HMS, verdiskapning og redusert risiko.

- Asset Integrity Management (AIM) kan defineres som det å ivareta produksjonsanlegg og utstyr slik at de har den tekniske tilstanden som er nødvendig for å kunne oppnå produksjonsmålene innenfor et konkurransedyktig kostnadsnivå og uten å gå på akkord med målene innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), forklarer Kusumawardhani.

Mislykkes ofte

- I praksis mislykkes likevel ofte AIM-arbeidet ved at organisasjoner endrer sine prioriteringer underveis, selv om det er viktig å opprettholde integriteten til installasjonene til enhver tid, uavhengig av et urolig marked, sier hun.

Doktorgradsstudien ble gjennomført for å identifisere ulike utfordringer i forhold til usikre markedsforhold i Norge, Singapore og Houston og ser nærmere på hvordan organisasjoner best kan ivareta sikkerheten og integriteten til sine offshoreanlegg.

Videre omhandler studien de organisatoriske utfordringene som er identifisert for kontinuerlig å styrke AIM-praksisen i en bedrift.

Viktig kunnskap

Kusumawardhanis arbeid bidrar til en bedre forståelse av den underliggende mekanismen for AIM-arbeidet og kaster lys på viktige faktorer som påvirker hvorvidt AIM i petroleumsorganisasjoner vil lykkes, spesielt i en krevende markedssituasjon. 

- Dette er viktig kunnskap for organisasjoner som ønsker å opprettholde forretningsaspektet ved virksomheten uten at det går på bekostning av integriteten, sier Mayang Kusumawardhani.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Tore Markeset, Dr. Rajesh Kumar og Dr. Knut E. Bang var medveiledere.

Tittelen på doktorgradsavhandlingen er "Asset integrity management: challenges, planning and implementation".

Tekst: Lars Gunnar Dahle
(Artikkel først publisert i september 2016)