MENY

Roboter, big data og fremtidens datasystemer

Tre nye femårige masterprogrammer erstatter masterprogrammet i informasjonsteknologi. De nye programmene skal sikre kompetansen som trengs for å løse fremtidens teknologiutfordringer.

Bilde av Tom Ryen og en av robotene som brukes i undervisning ved instituttet Tom Ryen, leder for Institutt for data- og elektroteknologi, håper mange vil søke seg til de nye masterprogrammene ved instituttet.

– Nå synliggjør vi allerede i opptaket hva som er profilen, så nå vet de at de tas opp til helhetlige programmer, forklarer leder for Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen.

Det som før var et femårig masterprogram i informasjonsteknologi er nå delt inn i tre ulike femårige løp: datateknologi, datavitenskap og kybernetikk og robotteknologi.

– Ved å dele opp programmet i tre kan vi synliggjøre de mulighetene det enkelte programmet kan gi studentene, sier Ryen.

Les mer om våre studietilbud

Viktig kompetanse

Instituttlederen sier det kommer til å være stort behov for denne kompetansen i arbeidslivet fremover.

– Det er behov for denne type arbeidskraft innen helse, energi, industri og finans for å nevne noen bransjer. Men digital teknologi finnes over alt nå, så her er det nesten ingen begrensninger for hvor du kan jobbe. Det er en generisk utdanning, som betyr at den kan benyttes i mange bransjer og i mange ulike kontaktpunkter, sier instituttlederen.

Drømmestudenten hans er en sosial nerd.

– Her er vi nerder på en positiv måte, men for å bruke den spesifikke kunnskapen må vi kunne kommunisere med mennesker i andre sektorer, for eksempel med helsevesenet. Tenk på alt vi kan få til dersom vi klarer å kommunisere bra sammen. Helseteknologi er kjempeviktig, men det forutsetter at vi kan kommunisere bra med leger og helsepersonell, og bygge relevant programvare mot helsetjenestene, sier han.

Ryen mener at evne til logisk tenking er essensielt for å kunne gjennomføre studiet. Han legger også vekt på å kunne samarbeide og jobbe tett sammen med andre bransjer for å oppnå resultater.

– Tverrfaglighet. Det å kunne jobbe på tvers av, og snakke med, andre bransjer blir lagt vekt på her. Nerder som kan kommunisere med andre, det er midt i blinken, sier han.

 

Felles grunnlag

Selv om masterprogrammene skal føre til spesialisert kompetanse er det viktig å danne et felles kunnskapsgrunnlag.

– På alle tre masterløpene er det viktig med grunnleggende ferdigheter i matematikk, statistikk og programmering. Det varierer hvor mye studentene har med seg av ferdigheter fra videregående skole, så her bygger vi også et godt grunnlag i vårt program, sier Ryen.

Ved instituttet tilbyr de ulike undervisningsmodeller, for å sikre at studentene er forberedt på arbeidsmetodene som blir brukt i arbeidslivet.

– Vi har et tett samarbeid med sykehuset, lokalt næringsliv og bedrifter, vi jobber med spennende prosjekter, både internt og eksternt. Ved å bruke relevante problemstillinger sikrer vi at det vi lærer bort er aktuelt, relevant og nyttig for studentene å lære, sier Ryen.

I masterprogrammene jobber studentene både selvstendig, men også i team.

– Det er mye prosjektarbeid, men også vanlig klasseromsundervisning. Her er litt av alt, sier Ryen.  

Instituttlederen er veldig spent på hvor mange som kommer til å søke de nye studieprogrammene.

– Dette er veldig nytt, spesielt retningen datavitenskap. Vi er inne i en stor digitaliseringsbølge, og det virker som om alle snakker om digitalisering og robotisering, det er akkurat det vi holder på med! Big data, statistikk, maskinlæring, kunstig intelligens. 

 

Tekst og foto: Mari Løvås