MENY

Seminar om framtidens Ullandhaug

Studenter på byplanlegging har sett inn i glasskulen. Onsdag 19.april inviterer de til seminar om bærekraftige transport- og energiløsninger.

De 12 masterstudentene i Byplanlegging har jobbet ut fra spørsmålet «hvordan vil verden se ut på energi- og miljøfronten i 2040?».
– Det er en rasende utvikling på teknologifronten, og også folks holdninger endre seg i positiv retning. Det har vi tatt innover oss, sier professor Harald N. Røstvik, som er emneleder for kurset BYG 610 Bærekraftige byregioner.

Se program for seminaret

Presenterer løsninger

Studentene har undersøkt temaene: innovative transportløsninger, bruk av vindenergi, bruk av solenergi, samt en kombinasjon av disse. På seminaret vil de presentere sine løsninger.

– Studentene har forslag som viser at det er mulig å dekke hele energibehovet på Ullandhaug med solenergi alene. Men de går for en litt mindre ekstrem løsning, nemlig en kombinasjon av solstrøm, solvarme, bergvarme og vind, sier Røstvik.

Bakgrunnen for studentenes arbeid er utredninger om transportløsninger og energi til bygninger, og de har vurdert hvor aktuelt disse er i år 2040. De har også undersøkt om kombinasjoner av fornybarenergi kan dekke energibehovet, uten ekstrem energiøkonomisering.

– De viser hva som trengs for å løse dette og at det er mulig, sier Røstvik.

– Kan ikke ligge på sofaen

Røstvik oppmuntrer alle som jobber med energi, bygg, transport, samfunnsvitenskapelige utfordringer eller som er interessert i egen framtid til å komme på seminaret.

– Det handler om mer enn teknologi. Derfor må vi utfordre hverandres holdninger og diskutere vår felles framtid. Vi kan ikke ligge på sofaen og regne med at andre fikser dette for oss, sier han.
 

Skisse nye SUS på Ullandhaug.