MENY

Siri Kalvig blir administrerende direktør i Fornybarfondet

Siri Kalvig er ansatt som administrerende direktør i det statlige investeringsfondet Fornybar AS som skal ha sitt hovedsete i Rogaland. Dermed avvikler hun sitt engasjement ved Universitetet i Stavanger.

Siri Kalvig på Stavanger Lufthavn Siri Kalvig kapret den attraktive jobben som administrerende direktør i Fornybarfondet AS.

I dag kunngjorde styreleder i Fornybarfondet Widar Salbuvik på en pressekonferansen på Stavanger lufthavn at Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger og IRIS, har fått stillingen som administrerende direktør i Fornybarfondet.

Det var i februar 2017 at det planlagte statlige fondet for investeringer i fornybarteknologi ble lagt til Rogaland, og i desember 2017 plukket næringsminister Monica Mæland (H) ut det første styret i Fornybarfondet med Widar Salbuvik som styreleder.

Etter et grundig rekrutteringsarbeid har styret nå valgt Siri Kalvig som administrerende direktør. Nå skal Stavanger-kvinnen finne kontorplass og bygge opp et team som skal arbeide med millioninvesteringer i grønn teknologi knyttet til Norge. 

Mange interessert i stillingen

– Interessen for stillingen har vært overveldende med mellom 60 og 80 relevante søkere til stillingen. Det har vært folk fra hele landet og også en håndfull internasjonale søkere, forklarte Salbuvik på pressekonferansen på Sola i dag tidlig. 

Han viste til at det ble gjort et omfattende og målrettet arbeid for å få et godt utvalg av både menn og kvinner med de ønskede egenskaper på søkerlisten. I siste runde stod de igjen med fire svært gode kandidater.

– Styret er svært godt fornøyd med valget av Siri Kalvig som administrerende direktør. Hun var den best skikkede, sa Salbuvik.

Styret har lagt vekt på Kalvigs brede erfaring og kompetanse innen klima, hennes store arbeidskapasitet, svært gode nettverk både i regionen, nasjonalt og internasjonalt, samt hennes erfaring med å bygge opp kommersiell virksomhet

– Dette er enormt spennende og jeg er veldig glad for den tilliten som styret har gitt meg. Dette er en krevende jobb. Vi skal gjøre lønnsomme investeringer som også skal bety noe utover lønnsomhet – vi skal akselerere den nødvendige energiomstillingen. Dette er enormt viktig for Norge, men også i det globale perspektivet, påpekte Kalvig som ser fram til å starte denne spennende og utfordrende jobben.

Skal drive verden framover

Fornybarfondet skal drive med investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp.

– I hovedsak skal investeringer gjøres innen ny teknologi og prioritere lav- og nullutslippsløsninger. Vi skal bidra til å drive verden framover, sa Salbuvik som også la til at fondet skal investere i selskaper og fond med virksomhet som er i – eller knyttet til – Norge. Det vil si at det kan investeres i utenlandske selskaper som er virksom i Norge, eller som har en eiermessig eller teknologisk tilknytning til Norge.

Det nye forvaltningsselskapet skal både gjøre direkteinvesteringer og investeringer i andre fond, såkalte fond-i-fond-investeringer. Over statsbudsjettet er det åpnet for at det nye selskapet kan investere for inntil 400 millioner kroner i 2018.

– Jeg har allerede ideer og snuser på prosjekter, men jeg har lyst å få på plass et litt større team før vi investerer. Det er mange som allerede har ytret ønsker om å ha oss som medinvestorer. Vi skal også finne vår plass i forhold til virkemiddelapparatet og andre ordninger som fins, påpeker Kalvig.

Gründer og kapitalforvalter

– I alle jobbene mine har jeg startet fra scracht, sier Kalvig.

På nittitallet var hun med på TV2s pionertid som prosjektleder for værmeldingen. Gjennom dette arbeidet ble hun inspirert til å starte opp StormGeo. Kalvig har også erfaringer fra sitt eget private investeringsselskap Orkan Invest AS, et selskap som har fokusert på aktiv investering i selskaper som bidrar til å redusere klimagassutslipp og bærekraftig utvikling.

Også Kalvigs ph.d. innen offshore vindteknologi og hennes erfaringer som leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS har gitt henne viktig faglig kompetanse hun tar med seg til Fornybarfondets arbeid.

Kalvig forlater med dette Universitetet i Stavanger og det vil bli en gradvis overlevering av prosjekter hun har igangsatt. Ikke minst gjelder dette for Future Energy Hub, som hun har vært en pådriver for å få igangsatt.

– Jeg ble ansatt for å være en igangsetter. Nå håper jeg de frøene jeg har sådd på UiS skal bære frukter framover og at satsningen vi har sett fra ledelse og mange forskere på UiS de siste to årene bare vokser. Fornybarfondet skal være i dialog med tunge forskningsmiljø innenfor fornybarutvikling, slik at jeg ønsker videre dialog og tet kontakt med UiS og fagmiljløet, påpekte Kalvig.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad


 

Widar Salbuvik og Siri Kalvig

Widar Salbuvik og Siri Kalvig på Stavanger lufthavn, Sola.