MENY

Siri Kalvig skal lede satsingen på miljøvennlig energi

Siri Kalvig er ansatt som førsteamanuensis og leder for Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi ved UiS.

Et forskningsnettverket er etablert for å samle kompetansen som UiS og IRIS (International Research Institute of Stavanger) har innen miljøvennlig energi.

Se nettsiden til Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS

Forskningsnettverket har fem tematiske satsingsområder som alle er omfattende forskningsfelt i seg selv: energieffektivisering, fornybar teknologi, omstilling i regionen, karbonfangst, bruk og lagring – og smarte byer.

Både UiS og IRIS har sterke fagpersoner og miljøer som knytter seg til disse temaene.

Det er nå klart at den tidligere gründer og administrerende direktør i værvarsel-selskapet Storm Weather Centre, Siri Kalvig, skal koordinere nettverkets aktiviteter og lede de fem fagområdenes felles satsing på miljøvennlig energi. Hun tiltådte stillingen 1. februar 2016.

Kalvig har de senere årene opparbeidet seg betydelig kompetanse innen fornybar energi og offshore vindenergi spesielt, og hun har tidligere hatt ansvar for to store landsomfattende klimaformidlingsprosjekter for det som het Miljøverndepartementet. For dette formidlingsarbeidet ble hun kåret til miljøhelt av miljøstiftelsen Zero. 

Doktorgrad i offshore vind
Hun tok en doktorgrad i offshoreteknologi ved UiS i 2014. Forskningen hennes dreier seg om hvordan bølger og vind påvirker vindturbiner til havs. Hun har påvist hvordan bølgene virker inn på vinden langt ut til havs og bølgenes betydning for hvor mye strøm vindmøllene klarer å produsere.

Kalvig har flere styreverv, blant annet verv som knytter seg til offshore vindteknologi, som Gwind og Shoreline – begge innovasjonsbedrifter med utspring fra forskning ved UiS. Hun sitter i styret i Norsk Vind Energi, som er et selvstendig energiselskap som utvikler, bygger og drifter ren, fornybar vindproduksjon i Norge og i utlandet. 

I perioden 2007 til 2009 var Kalvig medlem i styret for Universitetet i Stavanger.

Videreføring og forsterkning
Forskningsnettverket innen miljøvennlig energi er forankret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet og Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiS. Nettverket knytter også til seg forskere og fagmiljø ved IRIS.

Nettverket samler fagmiljø som skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Slik skal fagmiljøene støttes til å tenke på tvers. Dette vil skape synergier og bidra til forskning på tverrfaglige problemstillinger som samfunnet etterlyser innen miljøvennlig energi og bærekraftig samfunn.

Forskningen som tidligere knyttet seg til Senter for bærekraftig energi (CenSE) videreføres som et eget forskningsområdet ved UiS og inngår i forskningsnettverket innen miljøvennlig energi. 

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen


Les også: 
Tar doktorgrad om vindkraft 
Siri Kalvig blant årets miljøhelter
Portrett: Tar Norge med Storm

Siri Kalvig

Siri Kalvig skal lede samarbeid mellom fagmiljø knyttet til miljøvennlig energi ved UiS. Foto: Asbjørn Jensen