MENY

Skal sørge for at skolebarn blir mer aktive

Et forskningsprosjekt UiS har gjennomført i samarbeid med Stavanger kommune, viser at bruk av fysisk aktivitet for å fremme læringsmål i blant annet matte, norsk og engelsk har gitt bedre læring. Nå skal stipendiat Ingrid Skage videreføre prosjektet i sitt doktorgradsarbeid.

Bildet viser skoleelever i en aktivitetstime. Elever fra Tjensvoll skole deltok i prosjektet "Aktiv skole". Foto: Elisabeth Tønnessen

Ingrid Skage er en av to offentlige Ph.D.-er som går i gang med sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger (UiS) denne høsten. De neste tre årene skal hun videreføre prosjektet Aktiv skole gjennom sitt arbeid med doktorgraden. Dette er første gang Stavanger kommune har fått støtte fra Norges forskningsråd til en offentlig Ph.D.-stilling.

To offentlige Ph.D-er

Skage er ansatt i Stavanger kommune, men går inn i en stipendiatstilling ved Universitetet i Stavanger. Denne muligheten har hun fått takket være ordningen med offentlig sektor Ph.D

Dette er en ordning der offentlige virksomheter kan søke om støtte til at en ansatt kan gjennomføre et doktorgradsprosjekt. 

Tidligere i vår godkjente Norsk Forskningsråd søknaden om en offentlig stipendiat på "Aktiv skole-prosjektet", samt en stipendiat innen tunnelsikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS.

Ønsker flere skoler

Ingrid Skage skal blant annet undersøke hvordan flere skoler kan ta i bruk fysisk aktivitet som undervisningsmetode i tradisjonelle teorifag. 

– For å videreutvikle denne læringsmetoden trengs det nye og godt utprøvde undervisningsopplegg i flere klassetrinn. Et av målene er å dokumentere om elevene faktisk blir mer fysisk aktive og lærer mer når fysisk fagaktivitet inkluderes i undervisningen, sier hun.

Skage har jobbet som fysioterapeut i Stavanger kommunes avdeling for barn og unge i over 15 år, og har blant annet jobbet med å forebygge inaktivitet blant unge. 

Ønsker mer aktivitet

I sitt doktorgradsarbeid skal Skage jobbe med kvalitetssikring av læringsmetoden, der målet er at Aktiv læring skal bli et naturlig metodevalg, slik at barna blir mer aktive gjennom hele skoledagen.

Hun har professor Sindre M. Dyrstad ved UiS som veileder, og skal etter planen disputere i 2019. Hun skal dele tiden sin mellom universitetet og kommunen, og kommer til å veksle mellom å sitte sammen med Dyrstad og kollegene på UiS og sammen med skolesjefen og kollegene i kommunen. Hun forteller at det er med skrekkblanda fryd hun nå går i gang med doktorgradsarbeidet.

– Jeg gleder meg veldig. Det er et privilegium å få jobbe med noe jeg brenner for og jeg ser virkelig fram til å få jobbe mer systematisk med dette og med å videreutvikle metoden vi har tatt i bruk i prosjektet, men på den andre siden er det også litt skummelt å skulle gå i gang med et doktorgradsarbeid, sier hun.


Tekst: Maria Gilje Torheim

Bildet viser stipendiat Ingrid Skage.

Ingrid Skage er en av to offentlige Ph.D.-er som går i gang med sitt doktorgradsarbeid ved UiS i høst.