MENY

SPE IOR Pioneer Award tildelt professor Tor Austad

Professor Tor Austad ble hedret med SPE IOR Pioneer Award for det forskningsarbeidet han og Smart Water EOR-gruppen ved UiS har bidratt med innen reservoarfukting og økt oljeutvinning ved hjelp av vannbasert fuktforandring.

Prisvinner professor Tor Austad sammen med førsteamanuensis Tina Puntervold og førsteamanuensis Skule Strand. Prisvinner professor Tor Austad sammen med førsteamanuensis Tina Puntervold og førsteamanuensis Skule Strand.

Society of Petrolum Engineers (SPE) arrangerer annethvert år en IOR-konferanse i Tulsa, Oklahoma (USA), hvor hovedfokus er økt oljeutvinning (EOR). Konferansen anses som en av de viktigste EOR-konferansene i den vestlige verden, og tiltrekker seg internasjonal petroleumsindustri og de viktigste miljøene fra akademia (universiteter og forskningsinstitutt). 

På SPE IOR 2018 Tulsa (16.-18. april) ble professor Tor Austad hedret med SPE IOR Pioneer Award for det forskningsarbeidet han og Smart Water EOR-gruppen har bidratt med. Arbeidet startet i 1990-årene med bruk av surfaktanter (såpe), men er siden blitt videreutviklet til økt oljeutvinning kun basert basert på modifisering av saltinnholdet i injeksjonsvannet, såkalt Smart Water. Smart Water er miljøvennlig sammenliknet med andre kjemisk vannbaserte EOR metoder. I tillegg er det svært enkelt å implementere i eksisterende infrastruktur, noe som gir lave totale kostnader.

SPE IOR Pioneer Awards har blitt tildelt siden 1984, og Tor Austad er den første nordmann som har fått denne utmerkelsen.