MENY

Statsråden til petroleumsstudentene: «Dere er framtiden»

Olje- og energiminister Terje Søviknes lovpriste studentene som har valgt petroleumsfag under sitt besøk på Universitetet i Stavanger 21. februar.

 • /Nyhetsvedlegg/Søviknes_IOR-lab_1972_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Statsråd Terje Søviknes besøkte ett av laboratoriene på Nasjonalt senter for økt oljeutvinning.
 • /Nyhetsvedlegg/1973_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Olje- og energiministeren og rektor Marit Boyesen er enige om at det er viktig å fortsette rekruttering av dyktige petroleumsingeniører
 • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Nyhetsbilder/Søviknes_feb 2017_1971_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Statsråden og studentene på geolaben.
 • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Nyhetsbilder/Søviknes_racerbil_1970_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Underveis fikk ministeren også prøvesitte en av bilene til studentforeningen ION Racing, med bistand fra ordfører Christine Sagen Helgø og dekan Øystein Lund Bø.
 • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Nyhetsbilder/Siri_Kalvig_statsrådbesøk_1975_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Førsteamanuensis Siri Kalvig presenterte forskningsnettverk for miljøvennlig energi.
 • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Nyhetsbilder/Thierry_Baussant_1969_21_02_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Dr. Thierry Baussant fra IRIS presenterte roboten som overvåker miljøtilstanden i havet.

­– Dere er framtiden, og dere bør være stolte av å ha valgt en karriere innenfor petroleum. Vi trenger smarte hoder, siden behovet for energi er stort. Vi kommer til å trenge olje og gass i flere tiår framover, sa Søviknes.

Rektor Marit Boyesen og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø tok imot statsråden på hans første visitt til UiS. Første post på programmet var Det nasjonale senteret for økt oljeutvinning.

Direktør for senteret, professor Merete Vadla Madland, presenterte eksempler på hvordan forskningen i senteret er i verdensklasse og pekte på at samarbeid er nøkkelen for å øke oljeutvinningen på norsk sokkel.

- Gresk for meg 

Inne på ett av laboratoriene fikk han se hvordan forskerne gjenskaper forholdene dypt nede i reservoarene på norsk sokkel. Med avansert utstyr kan de eksperimentere seg fram til bedre utvinningsmetoder. Statsråden la ikke skjul på at han var imponert.

– Dette er gresk for meg, selv om jeg har ingeniørbakgrunn. Det er fantastisk hva som gjøres i senteret, sa Søviknes.

Han hadde flere lovord om arbeidet som blir gjort i Det nasjonale IOR-senteret:

– Ekstremt viktig

– Det er et internasjonalt miljø som jobber målbevisst. Det er viktig å få ut hver dråpe olje fra reservoarene i Nordsjøen. Arbeidet som blir gjort i senteret går kanskje litt under radaren, men det er ekstremt viktig. Det er også bra å være tett på næringen, og å løfte fram at næringen har en stor framtid, sa han.

Ministeren fikk være med inn i klasseromsundervisning, da han besøkte professor Reidar Bratvold og hans studenter i en av geologilabene.

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø, presenterte UiS’ rolle knyttet til havteknologi, samt planene om et nytt teknologi- og innovasjonsbygg for å fremme satsing innen forbedret olje- og gassutvinning, havteknologi og nyskaping og omstilling.

Miljøvennlig energi

Førsteamanuensis Siri Kalvig presenterte forskning innenfor miljøvennlig energi som blir gjort ved UiS og IRIS.

– Det har vært, og det er en krevende tid vi er inne i, men kanskje dette er en ny pionertid. Nå gjelder det å få til en omstilling, og derfor har vi opprettet et eget forskningsnettverk for miljøvennlig energi, sa Kalvig. 

Kalvig leder nettverket som omfatter fagområdene energieffektivisering, fornybar teknologi, CO2-fangst, -bruk og -lagring, smartbyteknologi og samfunnsmessig omstilling. 

Miljørobot i havet

Avslutningsvis hadde dr Thierry Baussant, forskningsleder ved IRIS Biomiljø en presentasjon om robotisert miljøovervåkning i havet. Her brukes svært avansert sanntidsmåling av miljøforhold i vannsøylen, som for eksempel kan brukes ved oljeinstallasjoner eller oppdrettsanlegg for fisk.

Rektor Marit Boyesen takket Søviknes for hans oppmuntrende ord til studentene:

– Det er veldig fint at du presiserte viktigheten av å fortsatt utdanne studenter i petroleumsfag, sa hun.

Nye kloke hoder

Søviknes mener det er nødvendig å utdanne nye kloke hoder og fortalte at han planlegger å opprette et ungdomspanel som skal bidra til å kommunisere hvilke muligheter som finnes innenfor petroleum:

– Verden kan ikke klare seg uten olje og gass i framtiden. Vi må ha hjelp fra ungdommen for å nå ut og slik øke interessen for faget. Vi må snakke ungdommens språk, sa statsråden.

Tekst: Mari Løvås og Leiv Gunnar Lie
Foto: Karoline Reilstad og Mari Løvås