MENY

Teknologiaften for jenter!

7. februar kommer 170 jenter til Atlantic Hall i Stavanger for å la seg inspirere av rollemodeller innenfor teknologiske fag. Det er UiS, NHO og NITO som sammen inviterer til Teknologiaften.

Mari Løvås og Caroline Ruud avbildet på laben Mari Løvås og Caroline Ruud ønsker velkommen til Teknologiaften for jenter

– Det er mange grunner for hvorfor jenter skal velge teknologiske fag, men om vi ser stort på det så trenger Norge flere teknologer, sier prosjektleder for Teknologiaften ved Universitetet i Stavanger, Mari Løvås.

Hun håper på en inspirerende kveld hvor jenter i videregående skole får møte rollemodeller som enten studerer eller jobber med teknologi. Målet er å øke rekrutteringen av jenter til teknologiske fag. Mer enn 170 jenter har meldt seg på arrangementet, som er i Atlantic Hall fra 17:30 - 21:30, 7. februar.

– Vi håper dette kan senke terskelen litt, og vise at det er plass til jenter i teknologiske fag også. Ikke bare er det plass, men det er viktig med et mangfold, både i læringsmiljøet på universitetet, men også senere i arbeidslivet, sier Løvås.

Trenger teknologer

Holden-utvalget leverte 1. februar sin andre delrapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Formålet med utvalget er å gi den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. I rapporten kommer det blant annet fram at det er vedvarende mangel på arbeidskraft innenfor IKT og fagarbeidere i bygg og anlegg. Det fremheves også at teknologisk utvikling gjør at kompetansen må utvikles og fornyes.

– Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge enormt mange teknologer i tiden fremover, sier Løvås.

Spennende med teknologi

Caroline Ruud er en av rollemodellene som jentene kommer til å møte på Teknologiaften. Hun er utdannet petroleumsingeniør ved Universitetet i Stavanger, hvor hun nå jobber som ingeniør. Hun håper hun kan inspirere jentene til å vurdere å søke seg til teknologiske fag.

– Jeg håper vi får vist at det er spennende å jobbe med teknologi. Mange har kanskje en oppfattelse av at det kan være litt ensomt eller ensformig, men det stemmer ikke! Jobben min er både sosial og avhengig av samarbeid, og man får utviklet og utfordret seg selv i takt med nye metoder og ny teknologi, sier hun.

Rollemodeller

Ruud håper jentene møter med et åpent sinn og lar seg inspirere.

– Til slutt er det jentene selv som må følge sin magefølelse, men jeg håper jeg kan være en god rollemodell og vise at teknologi faktisk er ganske kult, sier hun.

Nasjonalt prosjekt

Jenter og teknologi ble gjort til et nasjonalt prosjekt i 2016, under ledelse av NHO, og NHO ble tilført en finansiering på 2 millioner kroner over statsbudsjettet. Senere har støtten blitt økt til 3,5 millioner kroner gjeldende for 2019. Dette er et samarbeidsprosjekt, som involverer en rekke universiteter og høgskoler.