MENY

Tror på nye energi-arbeidsplasser

Mange tapte oljearbeidsplasser kan gjenoppstå i andre næringer, for eksempel i fornybar-bransjen. Det mener doktorgradstipendiat og gründer Ole-Erik Vestøl Endrerud ved UiS.

- Jeg har erfart at kunnskap og ferdigheter innen olje og gass er ettertraktet og kan åpne for spennende oppgaver på uventede områder. Det bør være mulig å erstatte mange av de tapte arbeidsplassene innen olje og gass gjennom å skape nye, for eksempel innenfor alternativ energiproduksjon. 

Den dramatiske situasjon i olje og gassnæringen merkes spesielt i Stavanger-regionen og på sørvestlandet. Men doktorgradstipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ser også muligheter. 

- Slik situasjonen ser ut nå, med en sannsynligvis sunn omfordeling av ressurser fra olje til resten av industrien, er behovet enormt for gründere som kan skape nye muligheter og nye jobber, sier Vestøl Endrerud.

Selv er han i full gang med å kommersialisere et simuleringsverktøy for utbygging og drift av vindkraft til havs.  

Simulering er nøkkelen

Vestøl Endrerud har utviklet et verktøy som i tillegg til å effektivisere selve installasjonen av utstyret til havs også optimaliserer drift og vedlikehold av vindmøllene

- Vitenskap og markedsføring har lite til felles, men begge deler er nødvendig når forskning skal kommersialiseres, sier Vestøl Endrerud, som regner med å være i mål med kommersialiseringen i løpet av 2016 gjennom selskapet «Shoreline».

- Vedlikehold av vindparker til havs er svært kostbart, og datasimulering er et viktige hjelpemiddel i arbeidet med å effektivisere bruken av tid og ressurser, sier Vestøl Endrerud.

Da han tidlig i doktorgradsstudiene ble klar over at offshoreindustrien manglet slike løsninger bestemte han seg for å gå kommersielt med verktøyet.

Fra forskning til kommersialisering

- Denne kunnskapen hadde jeg ikke kunnet tilegne meg uten å ha tett kontakt med industrien, slår stipendiaten fast. Forskning og utvikling er avgjørende for at arbeidsprosessene i industrien skal kunne forbedres, og universitetene har en viktig oppgave innenfor utviklingen av utstyr og prosesser fra prototype til industriversjon.

- For min egen del startet det hele tidlig i doktorgradsstudiene da jeg tilfeldigvis ble involvert i offshore vind og jeg etter hvert forsto at det var behov for det produktet jeg hadde i tankene. Denne kunnskapen kunne jeg ikke ha fått uten tett kontakt med potensielle kunder, slår Vestøl Endrerud fast.

Da han ble invitert til et seminar for å presentere enn fungerende prototype av produktet han hadde i tankene, tok det hele av.

Bruk nettverket

- Den viktigste lærdommen jeg har fått det siste året, er at det finnes et enormt nettverk der ute som ønsker å gi deg og din idé en reell sjanse til å lykkes. Riktignok er det ikke mange som oppnår suksess, men poenget er at du ”skal tro at du er noe” og bruke disse unike hjelpemidlene i å bidra til verdiskapningen i samfunnet, presiserer gründeren.

- Enda viktigere var det at hele den norske vindbransjen satt i salen og hørte på, og de fattet umiddelbar interesse for hva produktet, sier Vestøl Endrerud, og legger til at han på det tidspunktet ikke hadde gjort seg tanker om å bli gründer.

Vind i seilene 

- Etter mange runder med meg selv og mine nærmeste ble prosessene satt i gang og teknologioverføringsenheten ved universitetet ble involvert. Idéen ble vurdert til å ha kommersielt potensiale og ikke lenge etter ble selskapet Shoreline stiftet.

Det åpnet seg en ny verden for den unge ingeniøren med tiltak og nettverk som er helt nødvendig for å lykkes med innovasjon.

- På bare uker var janteloven snudd på hodet, og verdensbildet mitt var radikalt endret, sier gründeren.

- Slik situasjonen ser ut nå, uten å svartmale en sannsynligvis sunn omfordeling av ressurser fra olje til resten av industrien, er behovet for gründere som lykkes enormt, tror han.

Må tørre å feile

Vestøl Endrerud mener også det er fullt mulig å veie opp mange av de tapte arbeidsplassene innen olje og gass ved å skape nye og at mye allerede er på plass for at dette skal skje.

- Det gjenstår likevel en del for å få potensialet ut, og det gjelder spesielt studentene ved universitetene her i landet som nå går et litt mer usikkert arbeidsmarked i møte, sier Vestøl Endrerud.

-Våg å tenke nytt, tør å utfordre det etablerte og bevar troen på idéene deres, oppfordre han – og avslutter: -Til alle med en god idé i magen, men som ikke har klart å ta skrittet for å testet den ut enda: du skal tørre å prøve og feile, og du skal for enhver pris tro at du er noe.

Tekst: Lars Gunnar Dahle

Doktorgradstipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud mener krisen i olje og gass byr på mange muligheter

Doktorgradstipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud mener krisen i olje og gass byr på mange muligheter