MENY

UiS satser på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger har sluttet seg til et nasjonalt konsortium for forskning på kunstig intelligens, maskinlæring og robotteknologi.

– Et utrolig viktig verktøy innen mange ulike bransjer og fagretninger, sier Tom Ryen. (Foto: Mari Løvås) – Et utrolig viktig verktøy innen mange ulike bransjer og fagretninger, sier Tom Ryen. (Foto: Mari Løvås)

Alliansen har navnet Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA), og består av ni forskningsinstitusjoner og laboratorier. NORA skal skape møteplasser for forskere og studenter, støtte samarbeidsprosjekter mellom partnerne og næringslivet, og posisjonere norsk forskning på den internasjonale arenaen.

Konsortiet skal i tillegg delta i forskningsprosjekter og hjelpe til med å etablere oppstartsbedrifter som ønsker å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens.

– Vi har meldt oss inn i NORA for å være synlig på den norske arenaen, og for å vise hva vi gjør innenfor kunstig intelligens.

Det sier Tom Ryen, leder for Institutt for data- og elektroteknologi og UiS’ representant i NORA-styret.

Bruker kunstig intelligens på mange felt

UiS’ styrke ligger innenfor bruken av kunstig intelligens, forklarer Ryen. Flere forskere på universitetet har tatt i bruk dyplæring (deep learning) i analyse av medisinske bilder, i søkemotorer for tekstbaserte søk, og i energiinformatikk.

– Alt som kunstig intelligens kan brukes til er viktig å være med på. Det er et utrolig viktig verktøy innen mange ulike bransjer og fagretninger, sier han.

Mens det tidligere mest angikk fagområdet data- og elektroteknologi, tas det nå i bruk innenfor økonomi, helse og fysikk.

Tilgang på flere ressurser

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet på UiS har allerede infrastruktur og prosessorkraft til å behandle og analysere store mengder data. Med NORA-samarbeidet får universitetet tilgang på enda flere ressurser, og kan utnytte andres styrker, legger han til.

NORA ble startet i november 2018, og rektor Marit Boyesen undertegnet avtalen i begynnelsen av januar. I tillegg til UiS er Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Agder (UiA), Oslomet - storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU), Norwegian research centre (NORCE) og Simula research laboratory med.

Tekst: Astri Sivertsen
Foto: Mari Løvås