MENY

Verdiene på norsk sokkel er fortsatt enorme

Oljekrise til tross, 26.-27. april samles nærmere 300 eksperter innen økt oljeutvinning i Tjodhallen ved Universitetet i Stavanger. Der skal de diskutere nye metoder for å hente ut mest mulig olje fra reservoarene på norsk sokkel.

Senterleder Merete Vadla Madland under fjorårets konferanse, IOR NORWAY 2015. Senterleder Merete Vadla Madland under fjorårets konferanse, IOR NORWAY 2015.

– Enorme verdier ligger fortsatt igjen i feltene på norsk sokkel, og det er vår plikt å hente ut disse verdiene, sier professor Merete Vadla Madland.

Hun leder det nasjonale IOR-senteret, et forskningssenter for økt oljeutvinning, som Universitetet i Stavanger fikk tildelt etter en nasjonal konkurranse i 2013.

26.-27. april arrangerer Madland og senteret sin andre konferanse om økt oljeutvinning, IOR NORWAY 2016, under temaet recover for the future.

– At så mange har meldt seg på konferansen viser at det vi jobber med er viktig. Det viser at industrien ser nødvendigheten i å utvikle nye metoder for å hente ut restoljen, til tross for at oljeprisen er lav, sier Madland.

– Det er fortsatt store mengder olje igjen i modne felt, og vi vil bidra til å hente ut denne oljen i mange år fremover, sier senterlederen.

Store verdier

Den gjennomsnittlige utvinningsgraden på norsk sokkel har ligget på rundt 46 prosent, Madland har satt seg et ambisiøst mål om å komme opp mot 70 prosent. Hun påpeker at det er viktig å finne de mest kostnadseffektive og samtidig mest miljøvennlige metodene for å hente ut restoljen.

– Vi ønsker ikke å bremse den grønne omstillingen vi er inne i nå, men realiteten er at det vil være behov for petroleumsprodukter i lang tid framover. Derfor er det viktig for oss at de metodene vi utvikler er så skånsomme mot miljøet som mulig, sier Madland. 

Hun har ikke tro på at oljekrisen vil være ødeleggende for norsk oljevirksomhet:

– Det har alltid vært store svingninger i oljebransjen. Denne omstillingsperioden vi er inne i nå er spesiell på mange måter, men som det mest sannsynlig vil komme noe godt ut av, sier hun.

Forskningen

Det Nasjonale IOR-senteret består av forskerpartnerne Universitetet i Stavanger, forskningsinstituttet IRIS og Institutt for Energiteknikk (IFE), i tillegg til 12 brukerpartnere fra olje- og serviceindustrien. 

Mer enn hundre forskere jobber kontinuerlig inn i senteret for å bidra til å utvikle nye utvinningsmetoder. I tillegg er åtte postdoktorer og 16 doktorgradsstipendiater tilsatt ved senteret.

– Jeg tror en av årsakene til at vi kommer til å lykkes med vår forskning er at vi etterstreber tverrfaglig samarbeid. Forskere jobber sammen med eksperter i industrien og myndighetene forøvrig; det er kun slik vi kan utvikle de beste metodene for økt oljeutvinning frem i tid, sier Madland.

Ekspertene

Foredragsholderne på IOR NORWAY 2016 er verdensledende eksperter innen sine fagfelt, og emnene som tas opp er blant annet pilotprosjekter, forholdet mellom industri og akademia og modellering og simulering. Én av foredragsholderne på IOR NORWAY 2016 er Karl Eirik Schøtt-Pedersen, administrerende direktør for Norsk olje og gass som vil snakke om å gjøre det umulige mulig - hva som trengs for å øke utvinningen på norsk sokkel enda mer.

Tekst: Lars Gunnar Dahle
(Artikkel først publisert 22.04.16)