MENY

– Vi må bli flinkere til å tenke grønt sammen

Future Energy Hub ved UiS inviterte til energikonferanse under årets Nordic Edge. El-fly, grønne investeringer og fremtidens energisystem stod i fokus. Etter konferansen sitter de igjen med optimisme og tro på at samarbeid er nøkkelen.

Helleik Syse presenterer under Nordic Edge 2018 Helleik Syse fra Future Energy Hub ved UiS oppfordrer industri og akademia til å tenke grønt sammen for å finne de beste grønne løsningene.

– Vi ser at flere og flere bedrifter i regionen begynner å tenke grønt, og det er veldig bra, sier Helleik Syse, som koordinerer prosjektet Future Energy Hub ved UiS. Han legger til at det fremdeles er en vei å gå: 

– Dette er ikke noe vi kan gjøre i et vakuum, vi er avhengige av å samarbeide og ha flere tanker i hodet på én gang. Dette gjelder for eksempel i hvordan vi skal konstruere nye boliger og bygninger. De skal ikke bare ha funksjonen å huse mennesker lenger, men også kunne produsere og lagre energi, ha smarte funksjoner som forenkler hverdagen, og være bygget med materialer og metoder som er mest mulig miljøvennlige, sier han. 

Tverrfaglig samarbeid

Syse viser til at flere fagområder må snakke sammen, for å virkelig utnytte det fulle potensialet i teknologien og utviklingen i dag. 

– I dette eksempelet trenger vi at blant annet arkitekter, byplanleggere, utviklere og forskere innenfor flere ulike felt setter seg ned og jobber sammen. Vi kan ikke sitte på hver vår tue og håpe andre tar kontakt, vi må skape gode møteplasser hvor vi kan utveksle tanker og ideer, sier han. 

En slik møteplass var på Future Energy Hubs del av energikonferansen under Nordic Edge, hvor temaet var Green Investing, E-Planes and the Future of our Energy System

–  Energisystemene våre er i endring, blant annet går vi fra å kun ha store sentraliserte distributører av el-kraft til at mange mindre aktører produserer sin egen strøm, samtidig som de tidvis leverer til strømnettet. Dette krever smartere kontrollsystemer og ny teknologi. Samtidig må vi unngå å gå i fella med å tro at klimaproblemet kan løses kun med teknologi, det vil også kreve sosiale og økonomiske endringer, sier Syse.

Selvforsynt flyplass

– Et strålende eksempel på noen som tenker tverrfaglig er Avinor, sammen med de andre partnerne i Future Energy Hub fortsetter han. 

Ingvald Erga, fagansvarlig  ytre miljø fra Avinor presenterte under konferansen planer for hvordan flyplassen skal bli selvforsynt med energi innen 2025. 

– Når fem elbusser lader batteriene sine samtidig utenfor terminalen, krever de like mye effekt fra strømnettet som hele flyplassen trenger på en vanlig dag på sommeren, sa Erga. 

Når store batterier skal lades raskt, uansett om det er til elferger, elbusser eller elfly, krever det at strømnettet leverer mye effekt. For at strømnettet skal kunne levere så mye effekt må det dimensjoneres på riktig måte og man må lage systemer som tillater dette. 

– Vi i Avinor har sammen med Risavika havn, Forus Næringspark, Lyse og UiS fått godkjent en skisse i Enova storskala demonstrasjon. Dette er en stor satsing fra Enova som mobiliserer energibransjen til å realisere demonstrasjonsprosjekter som tar oss mot lavutslippssamfunnet. Tenker vi noen år frem vil mye se annerledes ut for oss. Elektriske fly, busser, båter og biler vil kreve et mye større effektbehov enn vi har i dag. For å unngå kostbare nettutbygginger må vi ta i bruk helt nye verktøy, sier Erga.

I samarbeid skal vi utvikle løsninger og forretningsmodeller for lokal fornybar energiproduksjon, samt lagring og bruk av smarte styringssystemer. Dette er nødvendig for å utveksle energi og balansere effektuttak mellom oss aktører. Vi ser på dette som ett viktig bidrag til fremtidens digitaliserte og integrerte energisystem, forklarer Erga.

Syse er imponert over planene Avinor har, sammen med de andre næringslivspartnerne i prosjektet, og håper flere vil følge deres eksempel. 

– Vi må bli flinkere til å se større på ting og tenke grønt sammen, avslutter han. 

De andre foredragsholderne under Future Energy Hubs del av konferansen var Siri Kalvig, direktør i Nysnø Klimainvesteringer og Runa Haug Khoury, fagsjef i Bellona.

 

Under ONS deltok Ingvald Erga og Knut Erik Teigen Giljarhus i podkast-serien Sound of Science. Der forteller han mer om studentoppgaver og arbeidet med å gjøre flyplassen grønnere.

 

Tekst: Mari Løvås
Foto: Trond-Ola Hågbo