MENY

- Vi trenger de beste oljestudentene til P&A

ConocoPhillips vil ha med de beste UiS-studentene på framtidens storstilte nedstenging av oljebrønner.

Studenter i forelesningssal.

De neste årene skal flere tusen oljebrønner stenges på norsk sokkel. ConocoPhillips er et av oljeselskapene som leter etter gode teknologiske løsninger for P&A (Plug and Abandonment), altså når stengning av oljebrønner etter at produksjonen er avviklet.

Investerer i studenter

I den forbindelse arrangerte de en workshop over to dager for oljestudenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå ved UiS.
– Vi ser på det som en investering å komme hit, sier Ivar Blaauw (Well Operations P&A Lead-ConocoPhillips).

ArcherWell var også med på workshopen og presenterte sine nyeste løsninger innen P&A.
– Vi må fokusere på pålitelig, kostnadseffektiv løsninger med med lav risiko, sier Atle Johnny Sørhus.

Nærmere 100 studenter fikk høre selskapets planer for P&A, samt utfordringer knyttet til nedstenging. Blaauw håper de inspirerer studenter til å spesialisere seg innen P&A, ved blant annet å skrive masteroppgåver knyttet til temaet.

Skal stenge i mange år framover

P&A er relativt nytt, både i Nordsjøen og i resten av verden, men temaet blir mer og mer aktuelt etter hvert som felt slutter å produsere.

– Før var P&A noe man holdt på med på siden, mens fokus var på boring. Nå skifter det og framover trenger vi de beste hodene for å løse både tekniske og andre utfordringer, sier Eirik Espe (Wellguard).

Blaauw forsikrer at de som blir gode på P&A vil ha mye å gjøre lenge.
– P&A vil være her lenge. De som skal stenge ned de siste brønnene er ikke født enda, sier han.

Teknologi for god P&A handler blant annet om å unngå lekkasjer i framtiden og å møte lovpålagte krav. I tillegg er P&A svært kostbart, og det er samfunnet som betaler. Gode teknologiske løsninger kan spare samfunnet store summer, som heller kan heller brukes på andre ting.

P&A-forskning

ConocoPhillips er også med i DrillWell, ett senter som fokusere på forbedret boring og brønnteknologi, og blant annet forsker på P&A. I senteret er UiS, NTNU, IRIS, SINTEF, ConocoPhillips, Statoil, Wintershall, og AkerBP partnere.