MENY

Vil styrke partssamarbeidet i petroleumssektoren

To- og trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet. Den må styrkes og videreutvikles. Det var en av konklusjonene i en ny rapport.

Stigerør på offshore-installasjon sett ovenfra Stigerør på offshore-installasjon sett ovenfra. Foto: iStock

Nylig fikk statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet rapporten om sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Les rapporten Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på regjeringen.no.

Se video-presentasjonen av rapporten på Arbeids- og sosialdepartementets pressekonferanse.  

Rapporten konkluderte blant annet med at det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at arbeidet med et godt partssamarbeid er særlig viktig.

Ingen store endringer

Hauglie satte ned arbeidsgruppen i november i fjor, etter flere alvorlige hendelser på norsk sokkel den senere tid og uenighet om hvorvidt kostnadskutt går ut over sikkerheten.  

Arbeidsgruppa, som har vært ledet av professor i samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger, har nå avsluttet sitt arbeid. 

Etter en grundig gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet på sokkelen foreslår utvalget ingen store endringer. De ønsker å fortsette dagens regime, men har forslag til justeringer og en rekke tiltak som kan bedre forholdene. 

Et funksjonelt regime

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet og mener at regimet som vi har i dag for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, fungerer bra – og at det må videreføres.

En viktig forutsetning for at regimet fungerer, er at de tre partene – myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene – har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og ansvar, noe som blant annet krever at selskapene følger opp sitt ansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhetsnivået, heter det i rapporten. 

Det framholdes også at to- og trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i regimet, og at den må styrkes og videreutvikles.

Gruppa konkluderer også med at Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn.

Videre utfordrer utvalget at både næringen og myndighetene hele tiden må strekke seg etter, lære av og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.

Kostnadskutt versus sikkerhet

Ole Andreas Engen fikk under Arbeids- og sosialdepartementets pressekonferanse spørsmål om kostnadskuttene har gått på sikkerheten løs. 

– Kostnadskutt er utfordrende for sikkerheten, ingen tvil om det.

– Kostnadskutt vil ha innvirkning på en organisasjon og arbeidsplassen, men en direkte årsak–virkning mellom kutt og sikkerhet er en komplisert analyse. Noen kostnadskutt, for eksempel effektivisering av dokumentasjon og regelverk, kan være sikkerhetsfremmende, mens andre kostnadskutt kan virke motsatt, så jeg kan ikke si noe entydig ja eller nei på det, sa Engen under pressekonferansen. 

Tekst: Karen Anne Okstad
 

Ole Andreas Engen

UiS-professor Ole Andreas Engen har ledet arbeidsgruppa som har sammenfattet rapporten Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.