MENY

Visepresident i organisasjon for informasjonssikkerhet

Professor Chunming Rong ble nylig valgt inn som visepresident i Cloud Security Alliance (CSA), norsk avdeling.

Professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS ble nylig valgt inn som visepresident i den norske avdelingen i organisasjonen Cloud Security Alliance (CSA). Dette er en organisasjon som jobber for best mulig praksis innen nettsky-sikkerhet og for å gi opplæring i nettskyteknologi for å sikre alle former for databehandling.

CSA gir råd innen nettskysikkerhet blant annet til EU og myndighetene i USA. CSA er ledet av en bred koalisjon av bransjens utøvere, bedrifter, foreninger og andre sentrale interessenter.

Her er CSAs norske hjemmeside.

UiS har et aktivt og innovasjonsrettet miljø innen nettskyteknologi, behandling av store datamengder og energiinformatikk. Forskningen er forankret i CIPSI – Senter for IP-basert serviceinnovasjon, som Chunming Rong leder.

Chunming Rong

Professor Chunming Rong leder UiS sin forskning innen big data, informasjonssikkerhet og energiinformatikk.