MENY

Comenius Regio-prosjekt med Rogaland fylkeskommune

ILQ er et toårig Comenius Regio-prosjekt der UiS deltar i et lokalt partnerskap med Rogaland fylkeskommune og skoler i Stavangerregionen. Internasjonal partner er kommunen Bergen Op Zoom i Nederland.

I perioden 2012-2014 skal Rogaland fylkeskommune og Bergen Op Zoom i Nederland sette opp lokale partnergrupper som møter hverandre for å utvikle både nye forbindelser og utveksle god praksis innen utdanningskvalitet. Hovedmålet er at læringskvalitet kan bli belyst gjennom både å analysere opplæring ved skoler og samarbeid mellom skoler og arbeidsliv.

Samarbeidet ledes av Rogaland fylkeskommune med prosjektleder Gust Olav Helland basert ved Sandnes videregående skole. Ved UiS er deltakende enheter Institutt for musikk og dans v/PPU-koordinator og Institutt for kultur og språkvitenskap v/Lektorprogrammet.

Comenius Regio-prosjekt med Rogaland fylkeskommune