MENY

Programmet for høsten 2015

Sjekk ut det spennende programmet som var høsten 2015.

Lise Meling var en av flere som holdt presentasjon under høstens første samling. Lise Meling var en av flere som holdt presentasjon under høstens første samling.

Dato: 9.desember
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL U313

"Eksempler på bruk av drama som arbeidsform i grunnskolen, grunnskolelærerutdanningen og PPU- engelsk fagdidaktikk"

Anne Meinseth (IGIS):
Lærer med lang erfaring i grunnskolen, praksislærer og underviser i drama som metode for grunnskolelærerstudenter. Anne vil gi oss et innblikk i egen skolehverdag, hvordan og hvorfor hun tar i bruk drama som arbeidsform i 6. klasse f.eks. i KRLE, matematikk og i arbeid med positivt klassemiljø.  Dette overfører hun til våre studenter og gir studentene erfaringer i bruk av drama. 

Silje Normand and Milica Savic (IKS):

"‘I’ve never had so much fun in class’ – The value of drama techniques in English language teacher training"

Silje Normand and Milica Savic present an overview of the drama techniques they have used in English teacher training courses and then demonstrate a series of activities they have employed with pre- and in-service teachers, including PPU students. Students’ feedback on the techniques will also be discussed.
 

Dato: 11. november 2015
Klokka: 14.15 – 15.30,  
Rom: HL 300

«Erfaringer med bruk av digitale responsverktøy»

Jorunn Thortveit (IGIS):
Jorunn Thortveit deler sine erfaringer med Kahoot og Padlet i PEL- faget. Ta med deg nettbrett eller smarttelefon. Det kan være du får bruk for det. Bruken kan synliggjøre en form for «status» så langt i læreprosessensjekke forståelsen av fagstoffet der og da. Studenter lager sine egne. Gir IKT –kompetanse i seg selv. Padlet: Hvordan få frem studentenes stemmer?  

David Wagner (IKS):
Wagner presenterer sin bruk av Padlet og Kahoot i historieundervisning med Bachelor- og lektorstudenter. David vil og si noe om studentenes tilbakemeldinger.

Lise Meling og Jens T. Larsen (IMD):
Meling og Larsen deler erfaringer med bruken av SRS - student response system med musikkstudenter. De ser på et system som er utviklet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette er et verktøy som skal fremme læring ved å gi eller motta raske tilbakemeldinger til/fra studenter. Det er et pedagogisk verktøy som har som mål å øke kommunikasjon og interaksjon i klassen.