MENY

Programmet for høsten 2016

Hvordan lag app om bevegelseslek? Og i hvilken grad påvirker feedback fra medstudenter selvoppfattet ledelseskompetanse i friluftsliv? Dette står på agendaen under forumets første utgave som går av stabelen torsdag 6. oktober.

Bildet viser studenter som diskuterer pensum på en forlesningssal.

Dato: Torsdag 6.oktober
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL- U314  

Synnøve Eikeland (IBU)
Bevegelseslek app

Synnøve har utviklet en app med temaet bevegelseslek til bruk i undervisning og barnehage. Det er en pedagogisk app, der målgruppen er studentene ved UIS. Et mål med utviklingsarbeidet er å utvikle et undervisningsmateriell som treffer studentene på deres arena og de kan bruke «der de til enhver tid måtte befinne seg». Verktøyet kan skape et utgangpunkt for refleksjon når det gjelder didaktiske tema i undervisningssammenheng. Filmsnuttene i appen er visuelle, og de kan være med å skape en bedre forståelse for pensumet.

Åge Vigane (IGIS)
Learning Leadership by Feedback from fellow students in Outdoor Education

«I hvilken grad påvirker feedback fra medstudenter selvoppfattet ledelseskompetanse i friluftsliv?». Det er behov for ledere i friluftsliv i barnehage/skole, og friluftslivsledere som kan tilrettelegge og stimulere til bruk av nærmiljøet for å ivareta befolkningens helse. Men hvilke verktøy og metoder i høyere utdanning gir den beste læringseffekten hos studenter i friluftsliv? Hvilke læringsprosesser er effektive i utdanningen av ledere i friluftsliv? Hvilke klassifikasjoner i ledelse og lederkompetanse bør vi kvalitetssikre i friluftslivsutdanningen?


Dato: Torsdag 3. november
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL- U314    

Christina Finne (IGIS):
Erfaring med utvikling og utprøving av undervisningsmateriell og metoder

Teamet har prøvd ut og gjort erfaringer med blended learning i emnet: Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold. Gjennom å produsere og bruke caser, nettforelesninger, chatkanaler og studentaktiviteter på campus har undervisningen blitt både mer fleksibel og variert. Hva har vi lært? Produksjon av digitalt undervisningsmateriale – noen erfaringer. Erfaringer med tverrfaglig samarbeid og respons fra studentene.

Odin Nøsen (Randaberg kommune)
Er vanlige dataspill ubrukelige i skolen?

Odin Nøsen har ledet flere piloter i Randabergskolen med Android-nettbrett og Windows-hybrid før Chromebook ble det endelige valget. Odin brenner for forståelige og enkle løsninger for IKT i skolen. Vårt Forum hadde glede av hans presentasjon i februar 2016. Denne gangen er temaet hans spill. "Mange mener at vanlige dataspill er uten innhold og verdi for oss i skolen. Men hva om det motsatte faktisk er tilfelle? At både innhold, metode og effekt er bedre enn det vi vanligvis klarer å få til. Burde vi ikke da gjøre noe - og hva?"