MENY

EKSPER-prosjektet

EKSPER-prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom ungdomsskolelærere og lærere i videregående skole i Rogaland og Institutt for kultur og språkvitenskap ved UiS. Prosjektet startet høsten 2006.

EKSPER (Elevenes Kommunikative Språk PERformanse) er en konkretisering av den nye læreplanen (L06) for fremmedspråk i form av konkrete og kommunikative performansemål. I EKSPER har vi valgt å snakke om performansemål istedenfor kompetansemål fordi Kunnskapsløftet ved å definere språk som et praktisk fag, setter hovedfokus på ”Språk som handling”. Skillet er inspirert av diskusjonen Chomsky introduserer mellom competence (intuitiv kunnskap og evnen til å forstå og formulere grammatisk korrekte setninger) vs. performance (bruk av språket i konkrete situasjoner).

EKSPER bidrar til å gjøre det enklere for språklærere både å planlegge og å kartlegge språkperformansene hos elevene.

Det at Norge har en enhetsskole gjør at vi føler at det er på tide å samkjøre en målrettet progresjon i fremmedspråkundervisning som kan være felles for de fleste, samt meningsfull for elevene.

For ytterligere informasjon ta kontakt med prosjektleder, førsteamanuensis Alexandre Dessingué.