MENY

Årsstudium i utøvende musikk - hva kan du bli?

Studiet gir deg et bredt perspektiv på musikk- og formidlingsfeltet. Har du et høyt amatørnivå på et instrumentalområde, kan
studiet også tas som et tilleggsstudium dersom du har annen utdanningsbakgrunn. Du kan også velge å søke deg videre til
andre musikkstudier.

Kilde: CP

Publisert 17.04.2020