MENY

Årsstudium i utøvende musikk - hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

  • Demonstrere grunnleggende utøvende ferdigheter innen relevante musikksjangre
  • Foreta selvstendige valg av arbeidsformer for musikalsk forming, innstudering og formidling
  • Vurdere egen læring og sette mål for egen utvikling
  • Demonstrere et bredt repertoar på sitt instrument

Sist oppdatert: 20.07.2018