MENY

Årsstudium i utøvende musikk - hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse

  • Sette kandidaten i stand til å påbegynne bachelorstudium i utøvende musikk

Kunnskaper
  • Foreta selvstendige valg av arbeidsformer for musikalsk forming, innstudering og formidling
  • Vurdere egen læring og sette mål for egen utvikling

Ferdigheter
  • Demonstrere grunnleggende utøvende ferdigheter innen relevante musikksjangre
  • Demonstrere et bredt repertoar på sitt instrument


Kilde: FS

Sist oppdatert: 05.07.2020