Veivalg

Instrumentalemne og jazzimprovisasjon
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1
Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Harald Eikaas (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).
Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Jazzimprovisasjon År 1 / Semester 1
Emnet er et ensemble-emne på et lavere instrumentalnivå. Det legges vekt på en gehørbasert metodikk der en trener på samspill, improvisasjon og instrumental interaksjon. Standardrepertoar og sentrale innspillinger vil være grunnlag for undervisningen, men studentenes egne komposisjoner og andre improvisasjonsformer som fri improvisasjon vil også kunne inngå i faget. Undervisningen vil inneholde grunnleggende improvisasjonsmetodikk arrangerings- /komponeringsoppgaver , ensembleledelse, jazzteori og samspill.
Studiet retter seg mot tre målgrupper:
  • Utøvere som ønsker et forkurs før eventuelt videre gradsstudier i utøvende jazz og improvisasjon.
  • Klassiske musikere (kirkemusikere, frilansere, orkestermusikere osv.) som ønsker kompetanse i gehørbaserte metoder og tilnærmingsmåter.
  • Pedagoger (korps, kulturskole, videregående skole, storband e.l.) som ønsker å utvikle sitt didaktiske repertoar , og få en innføring i gehørbasert musikkutøving.

Studiet er samlingsbasert. Det blir 6 samlinger som fordeles på to semestre. Studiet vil derfor kunne kombineres med fast arbeid, frilansvirksomhet eller andre pågående studier. Man trenger ikke være bosatt i regionen for å kunne gjennomføre dette studiet. Studiet kan fungere både som for- og etterutdanning.
Les mer om Jazzimprovisasjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Instrumentemne og kammermusikk/teori
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1
Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Harald Eikaas (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).
Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori (klassisk) År 1 / Semester 1
INF200 Sammensatt innføringsemne i kammermusikk/teori er et emne på det laveste utøvernivået ved IMD, og kombineres med VIM100. Emnet er spesielt innrettet for studenter på klassisk musikk. Studenten deltar i kammermusikk/ensemblespill i minst ett ensemble med minst tre utøvere. Innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap vektlegges. Emnet setter høye krav til studentens arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv, selv om det også gis faglig veiledning av en tildelt lærer. Studentermå påregne en stor mengde egenøving og øving i ensemble. Det kreves også tilstedeværelse på oppsatte seminarer og masterclasser.
Det kan være flere instrumental- og teorilærere med ulike ansvarsområder i emnet. Det overordnede fagansvaret ivaretas av fagleder.
Les mer om Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori (klassisk)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Instrumentalemne og ensembleledelse korps
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1
Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Harald Eikaas (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).
Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensembleledelse korps II År 1 / Semester 1
Emnet er for studenter som har er på et viderekomment nivå innen korpsdireksjon. I studiet arbeides med flere ulike tema, eksempelvis: dirigering/instruksjon, praksis (helgesamlinger: I /eget korps: II ), ensemblekunnskap, instrumentkunnskap, gehørtrening, musikkteori/arrangering/instrumentasjon, historiekunnskap/repertoarkunnskap, administrasjon/ledelse.
Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre praksis. Dette emnet er et on-campus studium i motsetning til VEK101 Digitale dirigentstudier. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene.
For å utgjøre et heltidssstudium på 60 sp kombineres VEK102 Ensembleledelse II med et instrumentalemne: enten på lavere nivå: VIM100 (Årsstudium) eller instrumentalemne på post-bachelornivå: VUA100 (Videreutdanning). Valg av kombinasjon avhenger av nivå på hovedinstrumentet, eller annet hovedinstrument enn korpsdireksjon under Bachelorutdanningen.
Les mer om Ensembleledelse korps II
Studiepoeng: 30
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.