Utøvende musikk

Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

Studieretning: Klassisk musikk
Obligatorisk emner første avdeling
Hovedinstrument I - klassisk År 1 / Semester 1

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (klassisk).

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument I - klassisk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensemblespill/ kammermusikk I År 1 / Semester 1

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Et overordnet emneansvar ligger hos avdelingsleder.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk I
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.

Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Per Dahl
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet emneansvar ligger hos fag- og programledelse.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ghislain Marie Gourvennec
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet er todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng:
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
BAM312K Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing). Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument.
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Hovedinstrument II - Klassisk År 2 / Semester 3
Ensemblespill/ kammermusikk II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning klassisk musikk, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Overordnet emneansvarlig er fag- og programledelsen ved UK.

Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Olaf Eggestad er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk . Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.

Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.

Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er todelt og gir på den ene siden kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3

Emnet bygger videre på BAM312K, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes som obligatoriske støtteinstrument.

Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3
Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ghislain Marie Gourvennec
Obligatorisk emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen.Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng:
Faglærer:
Morten Schjelderup Wensberg
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.

Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Studieretning - Dirigering
Obligatoriske emner første avdeling
Dirigering I (Hovedinstrument I) År 1 / Semester 1

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument, ligger i emnet.

Les mer om Dirigering I (Hovedinstrument I)
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Ensemble I År 1 / Semester 1

Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.

Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Per Dahl
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet emneansvar ligger hos fag- og programledelse.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ghislain Marie Gourvennec
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet er todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng:
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
Dirigering II (Hovedinstrument II) År 2 / Semester 3

BAM121D Dirigering II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument ligger i emnet.

Les mer om Dirigering II (Hovedinstrument II)
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Ensemble II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemble I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Les mer om Ensemble II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Olaf Eggestad er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk . Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.

Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3
Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ghislain Marie Gourvennec
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.

Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er todelt og gir på den ene siden kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3

Studiepoeng:
Faglærer:
Fernando Cruz Robledillo
Obligatoriske emner andre avdeling
Dirigering III År 3 / Semester 5

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Dirigering III
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Dirigering IV År 4 / Semester 7

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen.Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter. Det overordnede ansvaret for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Dirigering IV
Studiepoeng:
Faglærer:
Morten Schjelderup Wensberg
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.

Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Studieretning - Jazz
Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - Jazz År 1 / Semester 1

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneansvarlig for jazzemnet er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument I - Jazz
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Ensemblespill - jazz I År 1 / Semester 1

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.Det overordnede emneansvaret for jazzstudentene har Wayne Brasel, men det vil oppnevnes veiledere for de enkelte ensemblene.

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student. Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Få erfaring med å spille i ulike ensembler rettet mot ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Les mer om Ensemblespill - jazz I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Tor Yttredal er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Per Dahl.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss.

Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1

Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram.

Tore Johansen er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling.

Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
BAM213J Lytting og gehør I (LYG I) - Tore Johansen er emneansvarlig for jazzfaget.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet er todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng:
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1

Emnet regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad

Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Hovedinstrument II - Jazz År 2 / Semester 3

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneansvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument II - Jazz
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Ensemblespill - jazz II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112J, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I . Det overordnede emneansvaret har Wayne Brasel for jazzstudentene, men det vil oppnevnes veiledere for de enkelte ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Les mer om Ensemblespill - jazz II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Tor Yttredal er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon utenfor Amerika. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.

Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3

Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212J Satslære, arrangering, komponering I. Emnet tar for seg komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Tore Johansen er emneansvarlig.

Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

BAM223J Lytting og gehør II (LYG II)

Tore Johansen er emneansvarlig.

Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er todelt og gir på den ene siden kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på BAM312J, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneannsvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneansvarlig for jazzstudentene er Stein Inge Brækhus.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.

Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.

Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad

Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Veivalg: Utøvende musikk
Lytting og gehør III - veivalg År 3 / Semester 5
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5

En dybdeboring i to epokeskapende utøveres verker innenfor henholdsvis klassisk tradisjon og jazz, med vekt på både oppføringspraktiske aspekter og mytedannelsen rundt utøverne.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis I År 3 / Semester 5

Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Les mer om Utøver- og formidlingspraksis I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument III/partituspill -veivalg År 3 / Semester 5
Schenker-analyse -veivalg År 3 / Semester 5
Veivalg: PPU - Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag
Pedagogikk I - integrert BA År 3 / Semester 5

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk I År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 3 / Semester 5

Studiepoeng:
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Pedagogikk II År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Faglærer:
Kari Olene Oma Rønnes
Kunstfagdidaktikk II År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk I År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk II År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.