Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

Studieretning: Klassisk musikk
Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - klassisk År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Harald Eikaas (klassisk). Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument I - klassisk
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Ensemblespill/ kammermusikk I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Et overordnet emneansvar ligger hos avdelingsleder. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
BAM312K Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing). Klaver eller sang er obligatorisk instrument.
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Musikkhistorie og utøverkunnskap År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk og det skal bidra til å utdype forståelsen av egen utøving. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, en ukes kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss, og musikksosiologiske temaer.
Les mer om Musikkhistorie og utøverkunnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Sats- og hørelære I År 1 / Semester 1
Emnet tar for seg de gehørmessige og teoretiske aspektene ved utøving og komponering av musikk, samt skjæringspunktene mellom disse. Hovedmål for faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd.
Les mer om Sats- og hørelære I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Hovedinstrument II - Klassisk År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen, ved avdelingsleder Harald Eikaas. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument II - Klassisk
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Ensemblespill/ kammermusikk II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning klassisk musikk, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon. Overordnet emneansvarlig er fag- og programledelsen ved UK.
Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Entreprenørskap År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Entreprenørskap
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Bjelland
Musikkhistorie og repertoarkunnskap År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.
Les mer om Musikkhistorie og repertoarkunnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Per Dahl
Sats- og hørelære II År 2 / Semester 3
Hovedmål av faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd. Emnet bygger på førsteårsemner i satslære og hørelære og utvikler tidligere kunnskaper mot mer kromatisk og modal musikk.
Les mer om Sats- og hørelære II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7
Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk og dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Studieretning: Dirigering
Obligatoriske emner første avdeling
Dirigering I (Hovedinstrument I) År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument, ligger i emnet.
Les mer om Dirigering I (Hovedinstrument I)
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemble I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk, ved undervisningsleder Olaf Eggestad.
Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemble I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
BAM312D Støtteinstrument I - regnes primært som et støttefag for studenter på studieretning dirigering til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument.
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Musikkhistorie og utøverkunnskap År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk og det skal bidra til å utdype forståelsen av egen utøving. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, en ukes kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss, og musikksosiologiske temaer.
Les mer om Musikkhistorie og utøverkunnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Sats- og hørelære I År 1 / Semester 1
Emnet tar for seg de gehørmessige og teoretiske aspektene ved utøving og komponering av musikk, samt skjæringspunktene mellom disse. Hovedmål for faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd.
Les mer om Sats- og hørelære I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Dirigering II (Hovedinstrument II) År 2 / Semester 3
BAM121D Dirigering II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument ligger i emnet.
Les mer om Dirigering II (Hovedinstrument II)
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemble II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemble I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemble II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Entreprenørskap År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Entreprenørskap
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Bjelland
Musikkhistorie og repertoarkunnskap År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.
Les mer om Musikkhistorie og repertoarkunnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Per Dahl
Sats- og hørelære II År 2 / Semester 3
Hovedmål av faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd. Emnet bygger på førsteårsemner i satslære og hørelære og utvikler tidligere kunnskaper mot mer kromatisk og modal musikk.
Les mer om Sats- og hørelære II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3
BAM322D Støtteinstrument II bygger videre på BAM312D, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Theodor Barsnes Onarheim
Obligatorisk emner andre avdeling
Dirigering III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet
Les mer om Dirigering III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Dirigering IV År 4 / Semester 7
Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter. Det overordnede ansvaret for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Dirigering IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk og dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Studieretning: Jazz
Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - Jazz År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument I - Jazz
Studiepoeng: 25
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Ensemblespill - jazz I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill - jazz I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
Emnet regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Petru Popa
Musikkhistorie og utøverkunnskap År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og har berøringspunkt med BAM 214 klassisk ved at noen forelesningstemaer er felles .
Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen amerikansk jazzmusikk i det 20. århundre. Emnet skal bidra til en dypere forståelsen av egen utøving i en musikkhistorisk sammenheng. Emnet består av underemner knyttet til stilistiske epoker og sentrale stilskapere innen amerikansk jazzmusikk. Dens påvirkning fra andre musikktradisjoner og jazzmusikkens betydning for fremvekst av nye musikkuttrykk i det 20. århundre. Utover forelesninger vil emnet også inneholde en utøvende komponent der utdrag fra sentrale innspillinger fra de ulike stilepoker innstuderes og spilles. Det vil også inngå et kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss. Emnet vil også berøre en innføring i vitenskapsteori og musikksosiologiske temaer.
Les mer om Musikkhistorie og utøverkunnskap
Studiepoeng: 10
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Hovedinstrument II - Jazz År 2 / Semester 3
Ensemblespill - jazz II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på BAM112J. Det oppnevnes kursholdere for de enkelte ensemblene. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.
Les mer om Ensemblespill - jazz II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Entreprenørskap År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Entreprenørskap
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Bjelland
Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Petter Frost Fadnes er emneansvarlig. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.
Les mer om Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Frost Fadnes
Sats- og hørelære II År 2 / Semester 3
Hovedmål av faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd. Emnet bygger på førsteårsemner i satslære og hørelære og utvikler tidligere kunnskaper mot mer kromatisk og modal musikk.
Les mer om Sats- og hørelære II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneannsvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk og dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas

Veilvalg: Utøvende musikk eller PPU

Veivalg: Utøvende musikk
Utøvende veivalg - klassisk
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 3. studieår
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning I År 3 / Semester 5
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Prosjekt i musikkteori og hørelære År 3 / Semester 5
Dette er et prosjektbasert fag relatert til avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Spesifikt innhold avgjøres av studenter og faglærere i samråd. Faget kan søkes i 2. studieår på utøvende bachelor. Emnet tilbys dersom det er studentgrunnlag og ressurser.
Les mer om Prosjekt i musikkteori og hørelære
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 4. studieår
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I. I emnet lærer du å innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 4 / Semester 7
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
MLP valgemne II År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk
Utvidet hovedinstrument-veivalg År 3 / Semester 5
Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131K.
Les mer om Utvidet hovedinstrument-veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401K Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
BAM4402K Ensemblespill I er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Utøvende veivalg - dirigering
Valgemner - utøvende musikk dirigering 3. studieår
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning I År 3 / Semester 5
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Prosjekt i musikkteori og hørelære År 3 / Semester 5
Dette er et prosjektbasert fag relatert til avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Spesifikt innhold avgjøres av studenter og faglærere i samråd. Faget kan søkes i 2. studieår på utøvende bachelor. Emnet tilbys dersom det er studentgrunnlag og ressurser.
Les mer om Prosjekt i musikkteori og hørelære
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Valgemner - Utøvende musikk dirigering - 4. studieår
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I. I emnet lærer du å innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 4 / Semester 7
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
MLP valgemne II År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
Obligatoriske emner - dirigering
Utvidet hovedinstrument-veivalg År 3 / Semester 5
Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det obligatoriske emnet BAM131D. Overordnet emneansvar for dirigeringsemnene ligger hos avdelingsleder Harald Eikaas.
Les mer om Utvidet hovedinstrument-veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401D Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
BAM4402D Ensemblespill I er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Peter Ettrup Larsen.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Utøvende veivalg - jazz
Valgemner - Utøvende musikk jazz 3. studieår
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning I År 3 / Semester 5
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Prosjekt i musikkteori og hørelære År 3 / Semester 5
Dette er et prosjektbasert fag relatert til avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Spesifikt innhold avgjøres av studenter og faglærere i samråd. Faget kan søkes i 2. studieår på utøvende bachelor. Emnet tilbys dersom det er studentgrunnlag og ressurser.
Les mer om Prosjekt i musikkteori og hørelære
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Valgemner - Utøvende musikk jazz 4. studieår
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I. I emnet lærer du å innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 4 / Semester 7
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Esa Olavi Lilja
Stilforståelse og fortolkning III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stilforståelse og fortolkning III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
MLP valgemne II År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
Obligatoriske emner - jazz
Utvidet hovedinstrument - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J.
Les mer om Utvidet hovedinstrument - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401J Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141J.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag
Pedagogikk I - integrert BA År 3 / Semester 5
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, gruppepsykologi, yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Kunstfagdidaktikk I År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Kari Olene Oma Rønnes
Praksis År 3 / Semester 5
Praksis er knyttet tett opp til tematikken i pedagogikk og didaktikkemnene på måter som gjør at studentene utvikler sin profesjonskunnskap både gjennom praktisk handling, teoretisk refleksjon og bearbeiding av egne faglige, pedagogiske og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter.
Les mer om Praksis
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Pedagogikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse, lærer- og elevrollen, likeverdig og tilpasset opplæring, profesjonsetiske og estetiske problemstillinger, samt aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer.
Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Kunstfagdidaktikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, bl.a. legitimering av utøvende og skapende kunstfag, aktuelle læreplaner, faglærerens ansvar og oppgaver, estetiske problemstillinger, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Musikkdidaktikk I År 4 / Semester 7
Emnet omfatter forhold som vedrører undervisning og læring i grunnskolens musikkfag, og skal gi et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkpedagogisk virksomhet i klasser, grupper og ensembler.
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Musikkdidaktikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike prinsipper og fagspesifikke metoder, arbeidsformer, teknikker og redskaper for tilrettelegging av undervisnings- og formidlingsoppgaver knyttet til studentenes hovedinstrument.
Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Åge Østrem

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.