MENY

Masterprogram i utøvende musikk, deltid - hva lærer du?


Studiet har som mål å videreutvikle studentenes tekniske nivå, kunstneriske profil, kreativitet og formidlingsevne, utvikle deres musikkteoretiske kompetanse og kunnskapsgrunnlag for egen kunstnerisk virksomhet, samt høyne evnen til kritisk og selvstendig arbeid og tenkning. De ulike innfallsvinklene og emnene skal støtte opp under arbeidet i å skape en dypere forståelse for det utøvende musikkfaget. Studentenes profil og interessefelt vil bli videre utviklet og understøttet av de ulike teoretiske og praktiske emnene.

Etter endt utdanning vil kandidaten være kvalifisert for arbeid som utøvende musiker og, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, som instrumentallærer i kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler/universitet og i det frivillige musikkliv.

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

- ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde

- realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

- bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte

- drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet

- gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning

- demonstrere refleksjon og nyskapning

- ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder

- artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum

Sist oppdatert: 20.07.2018