MENY

Masterprogram i utøvende musikk - hva lærer du?

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområderealisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk
  • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
  • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning
  • demonstrere refleksjon og nyskapning
  • ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder
  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum

Sist oppdatert: 20.08.2018