Obligatoriske emner
PDM-Utøvende fordypning I År 1 / Semester 1
Denne studieplanen for en ettårig spesialisering i Utøvende musikkfag (Postgraduate Diploma in Music Performance, PDM) fremkommer som et resultat av bestrebelsene på å gi et fleksibelt studietilbud av høyere grads nivå i utøvende fag i Stavanger. I særlig grad er PDM siktet inn mot å imøtekomme utenlandske studenters uttalte ønske om ut fra nærhet til tradisjoner og repertoarkilder el. l. å ta et ekstra studieår i Norge selv om de allerede skulle besitte en MA fra sitt hjemland. Dernest er studiet et tilbud for studenter som ønsker å studere hos en særskilt pedagog i Stavanger et enkelt år, eller endelig at noen vil vie et år til å innarbeide et konsertrepertoar, debut- eller konkurranseprogram etc. Som formelt opptakskriterium beholdes kun bachelornivå som et minimum, men det understrekes at terskelen vil ligge høyere enn ved inntak til mastergraden som normalt følger på bachelorstudiet.
Les mer om PDM-Utøvende fordypning I
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Per Zanussi
PDM-Utøvende fordypning II År 1 / Semester 2
Avsluttes med prøving i vårsemesteret.
Les mer om PDM-Utøvende fordypning II
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.