MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i musikk og dans - opptakskrav

Studenter som ønsker å ta PPU i utøvende musikk eller dans som en del av bachelorprogrammet ved IMD vil bli prioritert.

Eksterne søkere må ha fullført Bachelor i utøvende musikk- eller dans for å kunne søke opptak til studiet, der musikk- eller dansefaglige fordypning må tilsvare minst 120 studiepoeng.

Det kan bli krevd utøvende opptaksprøve og intervju som vurderingsgrunnlag for opptak.Kilde: CP

Publisert 18.07.2016