Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag

Valg mellom fulltids- eller deltidsstudium

PPU fulltidsstudium over ett år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU500 Pedagogikk I - Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Pedagogikk II År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk I År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester 1

Studiepoeng:
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Veivalg for fulltidsstudenter: musikk, dans, eller drama/teater
Veivalg musikk - fulltid
Musikkdidaktikk I År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk II År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Veivalg drama/teater - fulltid
Fagdidaktikk - drama og teater År 1 / Semester 1
Praktisk-pedagogisk utdanning i teater og drama (PPU470) kvalifiserer for undervisning i drama og teater i grunnskolen, kulturskolen, videregående opplæring og folkehøgskolen. Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig/pedagogisk virksomhet, som for eksempel voksenopplæring eller amatørteaterbevegelsen.
PPU er et praksisbasert og yrkesrettet studium, og den nære forbindelsen med yrkeslivet krever at studenten forplikter seg til og tar ansvar både for egen utvikling og for samarbeid i grupper.
Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama og teater slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Dette omfatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med hvordan ulike arbeids- og uttrykksformer kan nyttes inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.
Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle det skapende potensialet hos eleven.
Les mer om Fagdidaktikk - drama og teater
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Veivalg dans - fulltid
Dansedidaktikk År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
PPU som deltidsstudium over to år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU500 Pedagogikk I - Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk I År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester 1

Studiepoeng:
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Pedagogikk II År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Conrad Hagen

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.