Videreutdanning i utøvende musikk

Veivalg - emnekombinasjon

Instrument-/vokalemne og kammermusikk/ensemble
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kammermusikk generell År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende fordypningsemne på videreutdanningsnivå , som en naturlig forlengelse av Ensemble/-kammermusikkemnene i Bachelorprogrammet, og kombineres i videreutdanningsprogrammet med instrumentalemne VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium. Emnet er konsentrert om innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Det oppnevnes en egen fagperson som har koordineringsansvar i klassisk seksjon for de enkelte kammermusikkgruppene. For jazz/improvisasjon ligger det samme ansvaret til undervisningsleder. Det overordnede ansvaret ligger hos fag- og programansvarlige.

Les mer om Kammermusikk generell
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Instrumental-/vokalemne og kammermusikk akkompagnement (klaver)
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kammermusikk akkompagnement År 1 / Semester 1

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Instrumental-/vokalemne og kammermusikk - tidlig musikk
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kammermusikk tidlig repertoar År 1 / Semester 1
Emnet er et utøvende spesialiseringsemne på videreutdanningsnivå mellom Bachelor- og Masterprogrammet. Emnet dekker innstudering av kunnskaper og ferdigheter relevant for profesjonell utøving av kammermusikk innenfor tidlig repertoar. Det vil bli lagt spesiell vekt på innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap. Emnet kombineres med VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium på 60 sp.
Les mer om Kammermusikk tidlig repertoar
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Hovedinstrument/vokal og et biinstrumentemne
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1

Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Olaf Eggestad (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).

Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Hovedinstrument og korpsdirigering
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensembleledelse korps II År 1 / Semester 1

Emnet er for studenter som har er på et viderekomment nivå innen korpsdireksjon. I studiet arbeides med flere ulike tema, eksempelvis: dirigering/instruksjon, praksis (helgesamlinger: I /eget korps: II ), ensemblekunnskap, instrumentkunnskap, gehørtrening, musikkteori/arrangering/instrumentasjon, historiekunnskap/repertoarkunnskap, administrasjon/ledelse.

Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre praksis. Dette emnet er et on-campus studium i motsetning til VEK101 Digitale dirigentstudier. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene.

For å utgjøre et heltidssstudium på 60 sp kombineres VEK102 Ensembleledelse II med et instrumentalemne: enten på lavere nivå: VIM100 (Årsstudium) eller instrumentalemne på post-bachelornivå: VUA100 (Videreutdanning). Valg av kombinasjon avhenger av nivå på hovedinstrumentet, eller annet hovedinstrument enn korpsdireksjon under Bachelorutdanningen.

Les mer om Ensembleledelse korps II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Morten Schjelderup Wensberg
Instrument/vokal og arrangering/komponering og interpretasjon
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Arrangering/komponering og interpretasjon År 1 / Semester 1

Studentens evne til å kunne ta håndverksmessige grep som komponist og/eller arrangør vektlegges.

Emnet og emnekombinasjonen tilbys under forbehold om antall studenter/søkere.

Les mer om Arrangering/komponering og interpretasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Morten Schjelderup Wensberg
Fritt emnevalg - deltid
Instrumental-/vokalutøving År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Les mer om Instrumental-/vokalutøving
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1

Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Olaf Eggestad (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).

Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kammermusikk generell År 1 / Semester 1

Emnet er et utøvende fordypningsemne på videreutdanningsnivå , som en naturlig forlengelse av Ensemble/-kammermusikkemnene i Bachelorprogrammet, og kombineres i videreutdanningsprogrammet med instrumentalemne VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium. Emnet er konsentrert om innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Det oppnevnes en egen fagperson som har koordineringsansvar i klassisk seksjon for de enkelte kammermusikkgruppene. For jazz/improvisasjon ligger det samme ansvaret til undervisningsleder. Det overordnede ansvaret ligger hos fag- og programansvarlige.

Les mer om Kammermusikk generell
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kammermusikk akkompagnement År 1 / Semester 1

Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.