MENY

Forskerskolen PROFRES

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger, flere høgskoler og forskningsinstitusjoner går sammen om å etablere PROFRES, en praksisnær og tverrprofesjonell forskerskole for helse, velferd og utdanning. Dette er et viktig løft for hele velferdsstaten.

Styringsgruppen i forskerskolen PROFRES

Leder for forskerskolen, professor Febe Friberg er særlig opptatt av å se profesjonsfagene i sammenheng med raske forandringer i samfunnet, og hun mener den tverrfaglige forskerskolen er et nødvendig svar på utfordringene velferdsstaten står overfor.

– Profesjonene må utvikles, virksomhetene må utvikles, og forskerens metodikk og teori må utvikles, sier Friberg.
Ved å utgå fra helse, velferd og utdanning ønsker universitetsnettverket UiA, UiN og UiS å bedre kunne imøtekomme sosial og praktiske utfordringer som er felles for profesjonsfagene. Samfunnet i dag krever forskningsmetoder hvor vi ikke lenger beskriver, men faktisk griper inn i praksisfeltet for å forbedre det, basert på den forskningen vi gjør. Det gjelder både i skole- og helsesektoren, sier Friberg.

Målet med denne satsingen er å øke antallet ph.d.-kandidater, slik at de skal kunne ta for seg komplekse studier og styrke forskningsorienteringen i utdanningen. Forskerskolen skal lage kurs som er attraktive for stipendiatene og forberede dem til internasjonal nettverksbygging og en forskerkarriere.