MENY

Symposium

Hvert symposium vil ha et tema som har relevans for kunnskapsutvikling for profesjonsrettet og praksisnær forskning med utgangspunkt i profesjonell praksis i endring.
 

Symposium I: Profesjonell praksis i endring, UiS, 3. september 2014.

Symposium IIBrukerstemmen i forskning og utvikling av profesjonell praksis, UiA, 6. oktober 2015.

Symposium III: Person-centeredness - the state of science and research, HSN, 11.-12. oktober 2016.

Symposium IV: Symposiet planlegges for marssamlingen 2018. Innhold holdes åpent

Symposium V: Symposiet planlegges for marssamlingen 2019. Innhold holdes åpent.

Symposium VI: Symposiet planlegges for marssamlingen 2020. Innholdet holdes åpent.