MENY

Aktiviteter for veiledere

PhD-kandidatene har vanligvis en hovedveileder med tilknytning til moderuniversitetet. Biveileder kan tilbys av UiS, UiA, HSN eller Nord forutsatt det er ledig kapasitet.

Forslag til innhold i veiledersamlinger vil utarbeides i samsvar med rutiner og aktiviteter ved de respektive partneruniversitetene HSN, UiA, Nord og UiS. Fortrinnsvis kan veiledersamlingene gis i sammenheng med samlingene i mars eller oktober.