MENY

Birgitta Haga Gripsrud er ny leder av PROFRES

Førsteamanuensis Birgitta Haga Gripsrud ved Det helsevitenskapelige fakultet er ny leder av forskerskolen PROFRES.

Birgitta Haga Gripsrud er ny leder av PROFRES

Birgitta Haga Gripsrud er ansatt ved Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Fra 1. august 2019, trer hun inn som leder av for PROFRES.

Tverrfaglige, praksisnære og profesjonsrelevante tema og problemstillinger er et kjennetrekk ved Gripsruds forskning, formidling og forskningsledelse. Gripsrud har siden 2013 vært medlem av programområdet Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker ved UiS, med postdoktorstilling knyttet til denne gruppen de tre siste årene. I denne perioden har hun bidratt med en rekke vitenskapelige publikasjoner. Før dette var hun ansatt som postdoktor ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og var prosjektleder for en studie på norske og amerikanske kvinners erfaringer av brystkreft (2012-2015). I denne perioden var hun med å grunnlegge en tverrfaglig Forskergruppe for brystkreft ved SUS. Andre forskningsinteresser dreier seg om vilkår for omsorg og profesjonsarbeid.

Gripsrud er medredaktør for antologien Alt som lever, må dø. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt (kommer på Scandinavian Academic Press/Spartacus forlag høsten 2019), og er en av initiativtagerne til et nytt nordisk forskernettverk for døden studier.

Gripsrud er opptatt av psykososiale perspektiver på og tilnærminger til kunnskapsproduksjon, inkludert metodeutvikling. Hun er et «founding member» av The Association for Psychosocial Studies, og har vært med i styringsgruppen for The International Research Group for Psycho-Societal Analysis siden 2015.

Gripsrud har sin akademiske bakgrunn fra humaniora. Hun har tatt hele sin høyere utdanning i Storbritannia, med en Bachelorgrad i Communication & Cultural Studies with Media fra Leeds Trinity University (2000), etterfulgt av en Master of Arts (2001) og en ph.d. i Cultural Studies fra University of Leeds (2006). Doktorgradsavhandlingen kartla kulturelle representasjoner av kvinnebrystet – et rikt og sammensatt meningsunivers. I 2008 flyttet hun hjem til Stavanger med sin familie. Der fikk hun etter hvert arbeidserfaring som kulturskolelærer i skapende skriving, prosjektleder i Den kulturelle skolesekken, lektor i videregående skole, samt frilans foreleser, skribent og oversetter.

I tillegg til forskning og formidling, har Gripsrud over femten års erfaring med undervisning og veiledning innen høyere utdanning både i Storbritannia og Norge, fra bachelor til ph.d.-nivå. Hun er ansvarlig for det nye ph.d.-emnet «Qualitative Methods for Health and Medicine» ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er biveileder for en PROFRES-kandidat som har hatt glede og nytte av forskerskolens fellesskap, og er hovedveileder for en ny ph.d.-kandidat som skal forske på psykososiale aspekter ved rehabilitering i kreftomsorg.

–  Å være leder for PROFRES er en stor glede og utfordring. Nå i oppstarten kommer jeg til å bruke litt tid på å bli kjent med forskerskolen før det skal stakes ut en kurs videre. PROFRES er allerede en velfungerende forskerskole med en entusiastisk stabs- og kandidatmasse. Først og fremst gleder jeg meg til å møte alle som kommer til samlingen ved UiA i høst. Jeg føler selvsagt også på en viss spenning og ansvarsfølelse i det å lede en nasjonal forskerskole, ettersom vi nå er blitt 17 stabsmedlemmer og over 70 kandidater i PROFRES, med fire nasjonale partnere og 8 assosierte partnere. Jeg kjenner meg derfor privilegert som kan tre inn i et fellesskap med erfarne, flinke og engasjerte folk. Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet med å sikre forskerskolens framtid. Vi er allerede i gang med å etablere en tydeligere offentlig profil for PROFRES i sosiale medier – følg oss gjerne!

Gripsrud har en ambisjon om å utvikle både forståelsen og utøvelsen av tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet i utforskning og forståelse av sammensatte problemstillinger. Dette er i tråd med nye nasjonale føringer for samfunnsutviklingen og forskningspolitikken ellers.

–  Tverrfaglighet anses som et nødvendig grep for å kunne svare på komplekse problemstillinger vi står overfor i vår tid og for framtiden. Dette gjelder for eksempel forholdet mellom menneske og teknologi innen alle våre tre kjerneområder – utdanning, velferd og helse, sier Gripsrud.

En annen ambisjon for PROFRES er, i følge Grisprud, å sørge for god støtte til kandidater gjennom ph.d.-løpet, med tanke på å understøtte gjennomstrømmingen.

–   Om vi samtidig klarer å holde fokus på fortsatt kompetanseheving og internasjonalisering, er vi langt på vei til å nå målsettingen om å styrke en tverrfaglig tilnærming til praksisnær og profesjonsrettet forskning innen helse, utdanning og velferd, sier Birgitta Haga Gripsrud.