MENY

Bokprosjekt i PROFRES

PROFRES planlegger å publisere en antologi med bidrag fra innlederne under PROFRES samlingen på Universitetet i Agder 5.-8. oktober, med det overordnede temaet Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.

Bokprosjektet er helt i planleggingsfasen. Blandt bidragsyterne som har meldt sin interesse så langt finner vi bl.a. professor Johans Sandvin, UiN, professor Diana Rose, King's College UK, universitetslektor, ph.d Marcus Knutagård Lund Universitet, professor Lars Uggerhøj Aalborg Universitet, førsteamanuensis Solveig B. Eide, UiA, forsker Trond Mydland Agderforsker og medforsker Jan Ivar Ekberg. PROFRES kandidatene Gøril Ursin og Siv Schrøder. Videre har Sigrid Nordstoga, Anne Berit Fuglestad og Anne Berit Thorød meldt interesse for å bidra med kapitler om prosjektsamarbeid mellom akademia og praksis.  

Professor Anne Marie Støkken, UiA, og professor Elisabeth Willumsen, UiS, er redaktører for bokprosjektet.