MENY

For mye voksenstyring av hverdagen til de yngste

Barna må få enda mer tid til å være sammen uten voksenregi, mener førsteamanuensis ved UiA og disputert PROFRES-kandidat Dag Øystein Nome.

Barn som leker i barnehagen Barn som leker i barnehagen. Foto: Steinar Figved

De siste 10-20 års barnehagepedagogikk viser seg ofte å begrense barnas spontane og umiddelbare måte å være sammen på, sier Nome.

Han har undersøkt de yngste barnas ordløse samtaler og samvær i sin doktorgradsavhandling De yngste barnas nonverbale sosiale handlingsrepertoar – slik det kommer til uttrykk i norske barnehager. Til sammen 30 barn under tre år fra to barnehager ble observert i flere omganger.

Nome bruker blant annet teorier fra Maurice Merleau-Pontys kroppsfilosofi, Bruno Latours teori om tingenes betydning som sosiale aktører og Hanna Arendts handlingsbegrep for å forstå og forklare hvordan barn kommuniserer med et begrenset ordforråd. 

– Det voksne ofte tolker som støy og uro, kan for barna være en viktig kommunikasjonsform, sier Nome.

Barnas ulike måter å kommunisere og samhandle på kaller Nome barnas sosiale handlingsrepertoar.

– Barnas sosiale handlingsrepertoar dreier seg om å øve på å nærme seg hverandre, men det hemmes gjerne i voksenstyrt lek hvor målet egentlig er å lære noe, sier Nome.

Han retter et kritisk søkelys mot barnehagens pedagogiske ambisjoner og strenge ordenskultur. Han stiller spørsmål ved om det gis nok rom for barna til å utfolde seg.

– Jeg håper forskningen min bidrar til at barnehagene kan drives enda mer på barnas premisser. Jeg vil at barnehagen skal legge enda mer vekt på barnas umiddelbare og spontane væremåte, sier Nome.

 

Les mer på UiA sine nettsider eller forskning.no

 

Referanse:

Nome, D.Ø.: De yngste barnas nonverbale sosiale handlingsrepertoar – slik det kommer til uttrykk i norske barnehager. Doktoravhandling ved UiA. (2017)