MENY

Fordypning i kvalitative forskningsmetoder

Ph.d.-kurset gir 5 studiepoeng og avholdes på Høgskolen i Molde høsten 2018.

 

Sannhet før metode – hva vil det si?

 

Dette vil du kunne svare på etter du har vært på dette engasjerende ph.d.-kurset.

Målet med kurset er at du skal lære:

1. Forstå begrensninger ved metoden

2. Skille ut når du kan og ikke kan bruke metodene

3. Bruke metodene

4. Tolke resultatene

Dette oppnår du ved å engasjere deg i lesing og intervjuøvelse før kurset, samt deltagelse i øvelser og diskusjoner under kurset. Det fokuseres på sentrale spørsmål innenfor tradisjonene fenomenologi og hermeneutikk, etnografi, konstruktivisme og narrativ metode.

Mer informasjon om kurset finnes her.

Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning og gir 5 studiepoeng.

Organisering

Kurset arrangeres i samarbeid med institutt for Global helse og samfunnsmedisin UiB, Fakultet for helse og sosialvitenskap, HVL og HIM. Undervisningen veksler mellom introduksjonsforelesninger og gruppearbeid med øvelser.

Tid og sted

Høgskolen i Molde, uke 40: 2, 3, og 4. oktober, samt 20. november 2018.

Emneansvarlig

Sanne Angel, professor (kursansvarlig)

Målfrid Råheim, professor

Hildegunn Sundal, førsteamanuensis

Randi Sviland, førsteamanuensis

Else Lykkeslet, professor

Påmelding

Kandidatene på ph.d.- programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb. Andre som ønsker å delta melder seg via søknadsweb.

Søknadsfrist: 21. august 2018

 

Kurset er ope for alle med relevant master, og kan innpassast i eit evt. ph.d.-løp.

Søkjarar blir rangerte etter følgjande kriterier:

  1. prioritet: Ph.d.-kandidatar på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag

  2. prioritet: Ph.d.-kandidatar på eksterne ph.d.-program

  3. prioritet: Tilsette ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde/ Helse Møre og Romsdal

  4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

Hender skriver på tastatur